חדשות ארכיאולוגיות

חפירות וסקרים בישראל
Israel Antiquities Authority logo
ISSN 1565 - 5334


רצפת פסיפס בח' שומילה, רמת בית שמש
גיליון 129 לשנת 2017

פורסמו לאחרונה

בית שמש, רמת בית שמש ג'
מאת: דניאל עין מור

יבנאל
מאת: בוטרוס חנא

אלעד
מאת: אריולה יקואל

חורבת בית נטיף
מאת: רועי גרינולד

כרם א-ראס (שטחים AC ,AB)
מאת: ירדנה אלכסנדר

ירושלים, רחוב הפורצים
מאת: זוהר תורג'מן-יפה

שאר ישוב
מאת: רועי עסיס

בית שמש, רמת בית שמש, ח' א-נבי בולוס
מאת: יגאל רדשקובסקי וחי שליקר

נס ציונה, אל-ח'רבה
מאת: עוזי עד

רמלה, ברכת אל-ג'מוס
מאת: רון טואג

חוקוק – 2016
מאת: ג'ודי מגנס, שועה קיסילביץ, מתיו גריי, דניס מיזי וקרן בריטרצפת פסיפס בח' שומילה, רמת בית שמש