חדשות ארכיאולוגיות

חפירות וסקרים בישראל
Israel Antiquities Authority logo
ISSN 1565 - 5334


רצפת פסיפס בח' שומילה, רמת בית שמש
גיליון 129 לשנת 2017

פורסמו לאחרונה

ירושלים, העיר העתיקה
מאת: אנט לנדס-נגר

נתיבות, חורבת בוהו
מאת: אילן פרץ ונואה דוד מיכאל

שמיר, שדה הדולמנים
מאת: אורי ברגר וגונן שרון

תל אביב, רמת החייל
מאת: אלי הדד, גלעד יטאח ומנחם שיף

ירושלים, עין כרם
מאת: אנט לנדס-נגר

ח' עסאפנה (מזרח)
מאת: אדווין ק"מ ון דן ברינקרצפת פסיפס בח' שומילה, רמת בית שמש