מוצא, תצלום אוויר, מבט למערב
מוצא, תצלום אוויר, מבט למערב