נפתח ריבוע ונחשף קיר (W510; כ-3.4 מ' אורך, 0.3 מ' רוחב; איור 1) שכיוונו מזרח–מערב, הבנוי שורה אחת של אבני גזית. הקיר השתמר לגובה נדבך אחד ונפגע בחלקו מתשתיות מודרניות. משני צדיו של הקיר ובין אבניו נמצאו שברי קנקנים מהתקופה הביזנטית (המאות הו'–הז' לסה"נ; איור 2).
לא ניתן היה לעמוד על תפקידו של הקיר בגלל ההיקף המצומצם של החפירה וההפרעות המודרניות.