בשטח המחצבה נחשפו ארבעה אזורי חציבה עיקריים (L103–105 ,L100). סמוך לבור המים ממזרח וממערב נחשפו מדרגות סלע ובהן סימני חציבה (L100; איור 3); חלק מהמדרגות נפגע בעת בניית הבית וחציבת בור המים. בשתי מדרגות חציבה (0.25 מ' גובה) שהתגלו ממזרח לבור הובחנו סימני חציבה זהים (איור 4). בחלק הדרומי של המחצבה התגלו דפנות סלע אנכיות חצובות וסימנים של אבן שהוצאה ממקומה (L103; מידות 0.65 × 1.10 מ'; איור 5). בחלק הצפוני-מערבי של השטח (L104) התגלו סימני חציבה ותעלות ניתוק של ארבע אבנים שחציבתן הושלמה (0.5 × 0.9 מ' מידות האבנים; 9 ס"מ רוחב תעלות הניתוק; איור 6); אזור חציבה זה הופרע וכוסה בבטון בזמן הבנייה. בצפון-מזרח השטח (L105) התגלו דפנות סלע אנכיות חצובות, סימני חציבה מעוגלים (0.25 מ' רוחב), סימני חציבה של שתי אבנים צמודות שחציבתן לא הושלמה (0.1 × 0.5 × 0.9 מ'; איור 3) ותעלות ניתוק (1.72 מ' אורך, 9 ס"מ רוחב). בכמה מקומות בחתכי החפירה הובחנה שכבה של פסולת חציבה (L102), הכוללת אדמה בהירה ודקת גרגר ואבנים בינוניות וקטנות (איור 7). שכבה זו הובחנה במקומות שלא ניזוקו בבניית הבית במקום, ונראה כי היא הוסרה מרוב שטח החפירה בעת הבנייה. שטח המחצבה כוסה בהצטברות של אדמת טרה-רוסה, שמעורבים בה אבנים, מעט חרסים וכן רעפים ופסולת בני ימינו. החרסים מתוארכים לתקופת הברזל ולתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית.

בשטח המחצבה נחצב בור מים רבוע שפינותיו מתעגלות (L106; עומק 1.4 מ'; איור 8). הוא דופן בטיח ורדרד (9 ס"מ עובי), שמעורבים בו גריסים שחורים ואפורים. הטיח בבור תוקן וכוסה בחומר מליטה אפור. הבור היה חלק מבית שנבנה בשכונה. שכונת מחניים נבנתה החל מאמצע שנות השלושים של המאה הכ' לסה"נ (שפירא 74:1958).