שטח A (איור 2)

שכבה III (התקופה העבאסית). נתגלו שרידים של שני קירות (W119 ,W118), היוצרים פינה בזווית ישרה. הם נבנו על הסלע מאבני גזית מגיר והשתמרו לגובה נדבך אחד. נחשפו הפנים הפנימיים של הקירות, ואליהם ניגשת רצפת סלע. מעל רצפת הסלע נחשפה שכבת אדמה (L121), ובה חרסים מן התקופות הממלוכית והעות'מאנית. קשה לתארך את זמן בניית הקירות, אך בקרבת מקום התגלו בעבר מבני מגורים שנבנו גם הם על הסלע ותוארכו לתקופה העבאסית (חנא 2010), ועל כן נראה כי גם הקירות בחפירה הם חלק ממבנה בן תקופה זו שפורק ברובו בתקופה הממלוכית.
 
שכבה II (התקופה הממלוכית). התגלו שני בורות פסולת(1, 2). בור 1 (1.2 מ' קוטר, כ-2 מ' עומק) היה מלא ברבדים של אדמה בצבעים אפור וחום ואפר (L121 ,L115), שמעורבים בהם שברי כלי חרס מהתקופות הממלוכית והעות'מאנית, הכוללים קערות מזוגגות, כלי ראשיא אל-פוחאר ומקטרת חרס מהמאה הי"ט לסה"נ. נראה כי הבור נחפר בתקופה הממלוכית ונסגר בתקופה העות'מאנית עת נבנתה במקום חצר מרוצפת של בית מגורים (להלן, שכבה  I). בור 2 היה מלא ברבדים של אדמה אפורה ואפר (L122 ,L117), שמעורבים בהם שברי כלי חרס מהתקופות הצלבנית, הממלוכית והעות'מאנית, ובהם קערות מזוגגות מהתקופה העות'מאנית ומקטרת חרס משלהי המאה הי"ח לסה"נ. צמוד לבור 2 ממזרח התגלה ריכוז אבנים, אולי שרידי קיר מהתקופה הממלוכית.
 
שכבה I (התקופה העות'מאנית). נחשפו שרידים של בית מגורים, ובהם שני חדרים (1, 2) שביניהם חצר מרוצפת באבנים. המבנה הושתת על שכבת יישוב מהתקופה הממלוכית, ששרידי הבנייה בה פורקו וחלק מהאבנים נוצלו לשימוש חוזר בקירות המבנה מהתקופה העות'מאנית. המבנה נבנה באבני גזית מגיר. מחדר 1 (4.8 מ' רוחב) נחשפו קטעים של שלושה קירות (W107–W105) ואומנה מרכזית (W113). רצפת החדר עשויה מאבני גוויל קטנות וגיר כתוש. צמוד לאומנה 113 ממזרח נתגלה מתקן מעוגל, שנבנה מאבני גוויל קטנות; נראה שהוא שימש מעמד להצבת קנקן. מעל רצפת החדר נחשפה הצטברות של אדמה אפורה (L109 ,L101), ובה חרסים מן התקופות הממלוכית והעות'מאנית, לרבות מקטרת חרס כמעט שלמה המתוארכת לשלהי המאה הי"ט לסה"נ. קערת המקטרת דמויית שושן, והיא מעוטרת בדגמים גאומטריים של קווים, עיגולים ועלי כותרת (איור 1:3). מחדר 2 נחשפה הפינה הדרומית-מזרחית (W104 ,W103). רצפת החדר עשויה מאבני גוויל קטנות וגיר כתוש. בפינת החדר נתגלה מתקן, שנתחם במערב בקיר (W102), שנבנה משורת אבני גיר. רצפת המתקן עשויה מטיח. מעל רצפות החדר והמתקן נחשפה הצטברות של אדמה אפורה (L100), שהכילה שברי כלי חרס מן התקופות הממלוכית והעות'מאנית, ובהם שני קנים של מקטרות חרס המתוארכות לשלהי המאה הי"ט לסה"נ. החצר שבין שני החדרים תחומה מצפון בקיר (W111), שנבנה מאבני גיר. מהלכו של קיר 111 מעוגל, והוא ניגש במערב אל קיר 104 ובצפון הוא יוצא אל מחוץ לתחום החפירה. רצפת החצר עשויה מאבני גזית מגיר, רובן בשימוש חוזר, והשתמרו ממנה שבע שורות אבנים, הסדורות במקביל לקירות 104 ו-107 של החדרים. חלקה הדרומי של רצפת החצר נבנה מעל בור 1 משכבה II. מעל הרצפה נחשפה הצטברות של אדמה בצבע אפור בהיר (L112), ובה חרסים מהתקופות העות'מאנית והממלוכית. הרצפה הושתתה על מילוי אדמה (L114), ובו שברים של כלי ראשיא אל-פוחאר ושבר מכסה של סיר בישול מיוחד שמקורו בצ'נקלה שבתורכיה (Çanakkale Ware). שבר הסיר חופה מחוץ בצבע חום, זוגג בלבן ועוטר בדגם גאומטרי בצבע חום כהה (איור 2:3). תחילת תעשיית כלי החרס בצ'נקלה בסוף המאה הי"ז לסה"נ, וזמנו של מכסה הסיר על סמך המכלול הקרמי שלהי המאה הי"ט לסה"נ (Vroom 2005:181–183).
 
שטח B
שכבה III (התקופה העבאסית; איור 4). במרכז החפירה נתגלה כבשן עגול לייצור סיד (כ-2 מ' קוטר, 2.2 מ' עומק; איורים 5, 6). בצדו הצפוני נחצב הכבשן בסלע הגיר ואילו ביתר צדיו הוא נתחם בקירות (W428 ,W423 ,W420), שנבנו באבני גוויל מנארי. רצפת הכבשן עשויה משכבת טיח לבן ועליה התגלו שרידי שרפה. הרצפה הושתתה על מילוי של אדמה אפורה ופסולת (L438), שהעמיק עד הסלע. מעל הרצפה נחשף מילוי של אדמה בצבע אפור, אפר ואבני נארי (L435). הכבשן התגלה מלא באדמה בצבע חום ואפר (L425). מתחת לרצפת הכבשן ובשכבות המילוי התגלו שברי כלי חרס מן התקופות העבאסית והפאטמית, ובהם קערה, ששפתה פשוטה ומעוגלת ולה בסיס טבעת נמוך והיא עוטרה בחיפוי דק ומעליו זיגוג חד-גוני בצבע צהוב-חרדל (איור 1:7), וזמנה המחצית השנייה של המאה הח' לסה"נ, ושני פכים ממשפחת כלי ח' מפג'ר (איור 2:7, 3), העשויים מטין בצבע צהבהב בהיר, בסיסם טבעתי והם עוטרו בקווים, בחריתות ובעיטור פלסטי, וגם הם מתוארכים למחצית השנייה של המאה הח' לסה"נ.
 
שכבה II (התקופה הממלוכית; איורים 4, 8).נתגלו שרידי מבנה מגורים, ובו חמישה חדרים מלבניים (1–5). החדרים לא נחשפו במלואם וחלקים מהם נמצאים מחוץ לתחום החפירה. המבנה הושתת בחלקו על שכבת אדמה אפורה ואבני גוויל קטנות ובחלקו על הסלע. הקירות נבנו באבני גזית מנארי, והרצפות עשויות מאדמה וגיר כתוש כבושים (איור 9). שכבת היישוב מהתקופה העות'מאנית חדרה לתוך המבנה מהתקופה הממלוכית.
בחדר 1 התגלה משטח עבודה, שנבנה מאבני נארי. מעל המשטח התגלתה הצטברות של אדמה אפורה (L431), ובה חרסים מהתקופה הממלוכית. בקיר המזרחי של החדר (W406) שולב בשימוש משני שבר של כרכוב מאבן גיר (איור 10). בפינה הדרומית-מזרחית של החדר נתגלה מתקן בישול מעוגל, שהיה מלא באפר (איור 11). בתשתית הרצפה ומעל הרצפה התגלו שברי כלי חרס מהתקופה הממלוכית, ובהם קערה מזוגגת מאיטליה (איור 1:12) וקערה מזווה עם רכס בכתף, ששפתה פשוטה ומעוגלת והיא זוגגה מפנים בזיגוג חום כהה המכסה גם את השפה, המתוארכת למאות הי"ג–הט"ו לסה"נ.
בחדר 2, ביסוד הקיר הדרומי (W412), התגלו שברי כלי חרס מהתקופה הממלוכית. מעל רצפת החדר התגלתה הצטברות של אדמה אפורה ואבני נארי (L413), ובה ממצא קרמי מעורב מהתקופות האומיית, העבאסית, הממלוכית והעות'מאנית, ובו שברי פך צבוע באדום מהתקופה האומיית, קערה מזוגגת מהתקופה העבאסית, קערות מזוגגות מהתקופה הממלוכית וקנקני עזה וכלים עשויים ביד מהתקופה העות'מאנית.
חדר 3 נבנה בחלקו המזרחי מעל כבשן הסיד משכבה III (איור 13). צמוד לקיר הצפוני של החדר מדרום נתגלה ספסל (W442), שנבנה על הסלע משורת אבני נארי. בתשתית הרצפה (L439) התגלו חרסים מהתקופות העבאסית והממלוכית. מעל הרצפה התגלו שברי כלי חרס מהתקופות העבאסית והממלוכית, ובהם קערה ששפתה פשוטה ונפתחת החוצה והיא זוגגה בזיגוג צהוב מט שעוטר בקווים בירוק ובנקודות בחום-כתום (איור 2:12), המתוארכת למאות הט'–הי' לסה"נ, וצוואר של פך (איור 3:12) שזוגג מחוץ ועוטר בקווים בירוק ושחור, המתוארך לתקופה הממלוכית הקדומה.
בקיר המחבר בין חדר 3 לחדר 4 (W408; איור 14) הותקן פתח (0.8 מ' רוחב). בתשתית רצפת חדר 4 התגלו שברי כלי חרס מן התקופות העבאסית והממלוכית, ובהם נר חרס מחומש (איור 4:12), שלו ידית לשון והוא מעוטר בדגם רשת ומתוארך למאות הח' והט' לסה"נ. מעל רצפת חדר 4 התגלתה הצטברות של אדמה אפורה (L430), ובה חרסים מהתקופה הממלוכית. עוד התגלה מעל הרצפה מכתש רבוע מאבן נארי.
חדר 5 הוא חדר צר וארוך. בתשתית רצפתו התגלו חרסים מן התקופות העבאסית והממלוכית. מעל הרצפה התגלתה הצטברות של אדמה בצבע אפור (L421), ובה חרסים מהתקופות העבאסית והממלוכית.
 
שכבהI  (התקופה העות'מאנית; איור 15). בתוך חדרי המבנה מהתקופה הממלוכית, על שרידי הרצפות והקירות, התגלו מתקנים ורצפות שנבנו מאבנים שפורקו מקירות המבנה (איור 16). בצפון השטח התגלו שני טבונים (L403 ,L402; קוטרם 0.75 מ'; איור 17) עשויים מטין שנשרף, ולהם פתח עליון מעוצב שלו שפה מעוגלת ועבה. בתוך הטבונים התגלו חרסים קטנים ושברים מחלקם העליון של הטבונים (איור 18). בחדר 1 נתגלה מתקן בישול (L426), שרצפתו עשויה מגיר כתוש (איור 19). מעל רצפת המתקן נחשפה שכבת אפר (L410), ובה חרסים מהתקופות הממלוכית והעות'מאנית. בחדרים 3 ו-4 נתגלו רצפות אבן (L417 ,L401). בחפירת השכבה התגלה ממצא קרמי, המתוארך ברובו לתקופות הממלוכית והעות'מאנית ובמקצתו לתקופות העבאסית והצלבנית, ובו קערה ששפתה פשוטה ומעוגלת והיא מחופה מפנים בלבן, מזוגגת בצהוב ומעוטרת בירוק בהיר ומתוארכת לסוף המאה הי"ב ולמאה הי"ג לסה"נ (איור 1:20), קערה שלה שפת מדף, גוף מעוגל וזיווי בכתף והיא מחופה בחום כהה ומזוגגת בירוק גם על השפה ומתוארכת למחצית השנייה של המאה הי"ב ולמאה הי"ג לסה"נ (איור 2:20), וסיר בישול כדורי ללא צוואר, ששפתו פתוחה החוצה והוא מתוארך למאה הי"ג לסה"נ (איור 3:20).
 
בחפירה נתגלו שלוש שכבות יישוב, מהתקופות העבאסית, הממלוכית והעות'מאנית. מהתקופה העבאסית נתגלו בחפירה כבשן לייצור סיד ושרידים דלים של מבנה. מצפון לחפירה נחשפו בעבר שרידים של מבני מגורים מהתקופה העבאסית. ממצאים אלה מלמדים על נוכחות חזקה בתקופה זו, הכוללת גם תעשייה וגם מגורים. בתקופה הממלוכית נבנה במקום מבנה, שהיה כנראה חלק משכונת מגורים. בראשית התקופה העות'מאנית פורק המבנה מהתקופה הממלוכית ועל שרידיו נבנה בראשית המאה הי"ח לסה"נ בית מגורים, ובו חצרות ומתקנים.