נחפרו ארבעה ריבועים (IV–I; איור 2); שרידים עתיקים נחשפו רק בריבוע III (0.6 מ' עומק חפירה מרבי). טרם החפירה הוסרה אדמה חקלאית עד לראשי הקירות. נחשפו שרידים מקוטעים של מבנה חד-שכבתי המתוארך לתקופת הברונזה הקדומה, ובהם קיר מעוגל (W102), קיר צר יותר ששימש קיר מחיצה פנימי (W106) ורצפה (L105; איור 3).

 
קיר 102 (2.1 אורך השתמרות, 0.6 מ' רוחב; איור 4) הושתת על סלע האם מבזלת חיזריה, והוא מעוגל מעט. הקיר נבנה משני פנים של אבנים גדולות ובינוניות עם מילוי של אבנים קטנות בתווך; הוא השתמר לגובה של נדבך אחד. נראה שחלקו העליון נבנה מלבני בוץ, אף שאלה לא השתמרו בחפירה. קיר 106 (0.9 מ' אורך השתמרות, 0.3 מ' רוחב), שהשתמר במקוטע, היה כנראה קיר מחיצה פנימי שתחם שטח בתוך המבנה. אל קיר 102 ניגשת רצפה 105, שנותרו ממנה קטעי ריצוף עשויים אבני גיר ובזלת קטנות שהונחו הישר על סלע האם. בהקשר לרצפה התגלו רק מעט חרסים ואבני צור. בחרסים שבר גוף מעוטר במשח פסים ושפה יחידה של טס, המתארכים את המבנה לתקופת הברונזה הקדומה 1 או 2.
 
מן החפירה עולה, אף כי לא בוודאות, שבתקופת הברונזה הקדומה התרחבה ההתיישבות בתל קשיון לכיוון צפון-מערב. לאחר שהמבנה שנחשף בחפירה ניטש השטח לא אוכלס שוב, והיישוב הצטמצם לדרום, לעבר החלק המרכזי של האתר.
לחפירה נלוו תעלות בדיקה רבות שנחפרו במחפרון, והן מאמתות את העדרם של שרידים נוספים בשטח שנחקר. העדר השרידים מסביר את מיעוט הממצא בחלק זה של האתר. אפשר להסיק שבתקופת הברונזה הקדומה שטח זה היה בגבול האתר וההתיישבות בו הייתה מצומצמת.