נחשף בור גדול (L100; מידות 6.0 × 8.8 מ', 4 מ' עומק חשיפה; איורים 1, 2). לא נמצאו סימני חציבה ונראה שהבור טבעי. בבור נחשפה הצטברות של אדמה חומה, אבני גוויל קטנות וחרסים רבים המתוארכים לתקופות ההלניסטית המאוחרת והרומית הקדומה. מהתקופה ההלניסטית המאוחרת נמצאו שברים של קדרות בישול (איור 1:3–3), סירי בישול (איור 4:3, 5), קנקנים (איור 6:3, 7) ופך (איור 8:3). מהתקופה הרומית הקדומה נמצאו שברים של קערה (איור 9:3), קנקנים (איור 10:3, 11) וצפחת (איור 12:3). נראה כי הבור שימש לפסולת.