תל מבורך

מרואן מסארווה
02/03/2011
דוח סופי

בחודש מאי 2005 נערכה חפירת הצלה סמוך לתל מבורך (הרשאה מס' 4478-A; נ"צ 19330-50/71555-65; ר' חדשות ארכיאולוגיות 121), בעקבות גילוי ראשי אבנים בתוואי קו מים מתוכנן. החפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון חברת 'מקורות', נוהלה על ידי מ' מסארוה, בסיוע ש' יעקב-ג'ם (מנהלה), א' דגוט (GPS) ונ' זאק (תוכנית).

נחפר ריבוע אחד (איור 1) בשוליים הצפוניים של תל מבורך, ממערב לכביש 4 ומצפון לכביש הגישה לבית חנניה ולג'סר א-זרקא. מתחת לאדמה שחורה קשה

(L500; עובי 0.35 מ') נחשפו ראשי אבנים מכורכר במתאר של חצי מעגל; האבנים בגדלים שונים, חלקן מסותת. האבנים הונחו על תשתית של אדמת חמרה כהה, מהודקת היטב (0.3 מ' עובי). הממצא בחפירה כולל מעט חרסים שחוקים, המתוארכים כנראה לתקופה הרומית או לתקופה הביזנטית. מסביב לאבנים העמיקה החפירה עד לקרקע טבעית (L502 ,L501; עומק 0.8 מ'), ולא התגלה ממצא. ממערב לריבוע החפירה (L503) התגלו שתי אבנים מסותתות, הקשורות אולי למבנה שלא השתמר.

בחפירות וסקרים שנערכו באתר בעבר התגלו שרידי מצודה מתקופת הברונזה התיכונה 2, וכן שרידי בנייה, מערת קבורה, בורות מים וחציבות מהתקופות הרומית והביזנטית (ר' חדשות ארכיאולוגיות 107: 147–148; עתיקות 21: *63–*67; Stern E. 1978. Excavations at Tel Mevorakh [1973–1976] from the Iron Age to the Roman Period. Part I [Qedem 9]. Jerusalem; 1984. Excavations at Tel Mevorakh [1973–1976], the Bronze Age. Part II [Qedem 18]. Jerusalem).
הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version