אונו

אלנה קוגן-זהבי
17/03/2011
דוח סופי

בחודשים מרס–אפריל 2005 נערכה חפירת בדיקה באתר אונו שבאור יהודה (הרשאה מס' 4419-A; נ"צ 18772-5/65924-7; ר' חדשות ארכיאולוגיות 122), לאחר שהתגלתה ערמת חרסים במהלך עבודות להרחבת כביש. החפירה, מטעם רשות העתיקות, נוהלה על ידי א' קוגן-זהבי, בסיוע צ' שגיב (צילום), כ' הרש (ציור חרסים) וי' מילבסקי (זיהוי חרסים מהתקופות הכלקוליתית והברונזה הקדומה).

שטח החפירה נמצא ממזרח לגבעה עליה משתרע האתר אונו וממערב לבית הקברות מהתקופה הממלוכית שנחשף בעבר (הרשאה מס' 3023-A, רשיון מס' 33/1996-B). נפתחו שלושה חצאי ריבועים, הסדורים בכיוון צפון–דרום ומרוחקים כ-5 מ' זה מזה. בעומק של 1.5 מ' מתחת לפני השטח נחשף בכל הריבועים בור אשפה, ובו התגלו שברי לבנים שרופות, שברי כלי חרס רבים, חלקם מעוותים, וסיגי מתכת (איור 1). הפסולת בבור היא פסולת של כבשן לייצור כלי חרס. בריבוע הצפוני ביותר התגלתה הכמות הרבה ביותר של שברי כלי חרס ושברי לבנים שרופות, אולי מפני שהיה קרוב יותר לכבשן. הממצא הקרמי מתוארך למאות הז'–הח' לסה"נ, והוא כולל בעיקר שברים של קנקנים (איור 2: 6–12), רובם מטיפוס קנקני עזה, וכן של קערה מטיפוס LRC (איור 2: 5). על סמך הממצא הקרמי נראה כי בכבשן שפעל בקרבת מקום יוצרו בעיקר קנקני עזה. כבשנים לייצור קנקני עזה היו מוכרים עד כה רק במישור החוף הדרומי.

בתחתית בור האשפה נחשפה אדמת סחף אפורה כהה, ובה מעורבים חרסים אחדים, ובהם שתי שפות של קערות(איור 2: 1, 2) ובסיס קנקן מטיפוס דרומי (איור 2: 3), המתוארכים לתקופת הברונזה הקדומה, וידית נקב מהתקופה הכלקוליתית (איור 2: 4). אפשר שחרסים אלה מלמדים על יישוב מתקופות אלה, ששרידיו נמצאים בעומק רב יותר.
הדפסה ללא איוריםהדפסה עם איוריםEnglish Version