ריבוע A (איור 2). נחשף קיר (W1; כ-6 מ' אורך חשיפה), שנבנה ישירות על קרקע טרוורטין באבנים מסותתות חלקית ובאבני שדה והשתמר לגובה נדבך אחד. הקיר נקטע בקצהו המזרחי, כנראה כתוצאה מהרס כלשהו. מצפון לקיר התגלה קצהו של קיר נוסף

(W10), שנבנה בניצב לקיר 1. בין שני הקירות יש מעבר מסודר. נראה שאלה קירות של מבנה מגורים. סביב הקירות נאספו מעט שברי כלי חרס, רובם מן התקופה הביזנטית (המאות הה'–הז' לסה"נ), ובהם שתי קערות (איור 3: 6, 7), שני סירי בישול (איור 3: 10, 11) ונר (איור 3: 18), ומקצתם מן התקופה הרומית (המאות הג'–הד' לסה"נ), ובהם קערה (איור 3: 4) וקנקן (איור 3: 14).

 
ריבוע B (איור 4). נחשפו שלושה קירות של מבנה (W13 ,W6 ,W3; קיר 13 אינו נראה בתצלום), שנבנו על קרקע טרוורטין באבני שדה והשתמרו לגובה שלושה נדבכים. בקיר 6 שולבו שתי אבנים מסותתות, האחת במרכז הקיר והשנייה בקצהו המערבי, שם היה פתח. רצפת החדר (L4) עשויה מאדמה קשה מהודקת, ונראה שהיא שקועה ביחס לסביבתה. מתחת לרצפה התגלתה קרקע טבעית ללא ממצא. על הרצפה התגלו שברי כלי חרס רבים, שברי כלי זכוכית ומטבעות. השברים החדים של כלי החרס מלמדים כי הם התגלו באתרם; הם כוללים כלי בישול, כלי הגשה וכלי אחסון. על סמך הממצא על הרצפה נראה כי בריבוע זה נחשף חלק מחדר מגורים. שברי כלי החרס מתוארכים ברובם לתקופה הביזנטית, ובהם קערה (איור 3: 5), סיר בישול (איור 3: 13), שני קנקנים (איור 3: 15, 16) ומכסה (איור 3: 17). סביב החדר ובתוכו לוקטו כמה חרסים המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה. שברי כלי הזכוכית גדולים ומעוטרים, והם מתוארכים לתקופה הביזנטית. המטבעות שהתגלו בחדר (טבלה 1, מס' 1–5 ואולי גם מס' 6, 7) מתוארכים למן המאה הג' ועד המאה הי"ד לסה"נ, ולכן קשה לתארך בעזרתם את המבנה. מחוץ לחדר (L7) התגלו שני מטבעות נוספים מהתקופה הרומית (טבלה 1, מס' 8, 9).
 
ריבוע C (איור 5). נחשף קיר (W12), שנבנה בחלקו באבנים מסותתות ובחלקו באבני שדה. אל הקיר ניגשת מדרום-מזרח רצפת אדמה מהודקת (L14). רצפה זו דומה לרצפה שנחשפה בריבוע B ולכן אפשר שגם קיר 12 שייך למבנה מגורים. בראש הקיר נחשפה שכבה עבה של חומר מליטה, שמעורבים בו שברים קטנטנים של חרסים מרוסקים. על סמך חומר המליטה אפשר אולי להניח שהקירות שנחשפו בחפירה הם יסודות שעליהם היו בנויים קירות לבנים שלא השתמרו. באזור החפירה אין הרבה אבן טבעית, דבר המחזק הנחה זו. הממצא בריבוע כולל שברי כלי חרס ומטבעות, בכמות פחותה מזו שהתגלתה בריבוע B. בממצא הקרמי סיר בישול מן התקופה הרומית (איור 3: 9), קדרת בישול (איור 3: 8) וסיר בישול (איור 3: 12) מן התקופה הביזנטית וכן כמה חרסים מתקופת הברונזה התיכונה 2 שכנראה נסחפו לכאן מאתר סמוך, ובהם קערה (איור 3: 1) ושני קנקנים (איור 3: 2, 3). המטבעות (טבלה 1, מס' 10, 11) מתוארכים לתקופות הרומית והממלוכית, ולכן הם אינם מסייעים לתיארוך המבנה.
 
נראה ששרידי הקירות שנחשפו בחפירה הם חלק מכמה מבני מגורים המתוארכים לתקופה הביזנטית. מבנים אלו היו שייכים כנראה לכפר קטן ששכן מדרום לתל רחוב, המתוארך על סמך הממצא לתקופות הרומית–הביזנטית (המאות הג'–הז' לסה"נ) ואולי אף לראשית התקופה האסלאמית הקדומה (המאות הז'–הח' לסה"נ).

 טבלה 1. מטבעות

מס'
לוקוס
הרשות הטובעת
תאריך
מִטבעה
מס' ר"ע
1
4
רומי (מטבע עיר)
המאה הג' לסה"נ
 
106427
2
4
רומי מאוחר
סוף המאה הד'–ראשית המאה הה' לסה"נ
 
106430
3
4
ולנטיניאנוס הב'
383392 לסה"נ
קיזיקוס
106429
4
4
פוליס, יוסטיניאנוס הא'
532537 לסה"נ
קונסטנטינופול
106431
5
4
שבר דרהם כסף ממלוכי
המאה הי"ד לסה"נ (?)
 
106434
6
4 או 7
רומי מאוחר
המאה הה' לסה"נ
 
 
7
4 או 7
דודקנומיה ביזנטית
המאה הו' לסה"נ
אלכסנדריה
106432
8
7
קונסטנטינוס הא' או ליקיניוס הא'
319320 לסה"נ
הבלקן
106428
9
7
רומי מאוחר
המאה הה' לסה"נ
 
 
10
11
רומי מאוחר
המאה הד' לסה"נ
 
 
11
11
שעאבן הב' (ממלוכי)
1363–1377 לסה"נ
דמשק
106433