קירות המבנה בנויים מאבני כורכר לא מסותתות (כ-0.3 מ' גובה). בבניין זוהו שלושה חדרים, שתי חצרות ומסדרון. בפינה הצפונית-מזרחית של המבנה חצר מלבנית (L804; מידות 2.0×2.5 מ') תחומה בשני קירות (W14 ,W10; איור 2), ובפינה הדרומית-מערבית חצר מלבנית נוספת (L823; מידות 1.0×1.5 מ'). בפינה הדרומית-מזרחית של המבנה חדר קטן (L805; מידות 1.5×1.5 מ'). אל קירות החדר ניגשת רצפה (L80.1) עשויה אדמת חמרה מהודקת.

בין שתי החצרות מקשר מסדרון צר (L820; רוחב 1 מ') תחום ממערב בהמשך קיר החצר הצפונית (W14) וממזרח בקיר המערבי של חדר 805 (W11).
ממערב לחצר 804 שני חדרים (L825 ,L824). הגישה אל חדר 825 היא מחצר 823, והוא תחום ממזרח בקיר המערבי של חצר 804 (W14), ומצפון בקיר (W17) שהוא כנראה הקיר הצפוני של המבנה. חדר 824 בפינה הצפונית-מערבית של המבנה, תחום בצפון בהמשך קיר 17, במערב בקיר המערבי של המבנה (W13), ובדרום בקיר (W15) הניגש לקיר 13 ממזרח.
ממערב למבנה נחשף קיר (W16), כיוונו צפון–דרום וגם הוא בנוי מאבני כורכר לא מסותתות. הקיר מקביל לקיר 13, ממשיך מעבר לגבולות החפירה ולא ניגשה אליו רצפה. קשה לקבוע לְמה שימש.
ארבעה מטרים ממערב למבנה נתגלו שרידי רצפה (L80.2; איור 3) בנויה מאבני כורכר קטנות מהודקות באדמה אפורה הנמשכת מעבר לגבולות החפירה. לא נתגלו שרידי קירות שהיא ניגשה אליהם ולא ברור לְמה שימשה.
 
מעל לרצפה 80.2 נמצאו קערות (איור 1:4) וקנקני אגירה (איור 2:4–4) מהתקופה הביזנטית. כמו כן נמצאו במבנה קנקני אגירה (איור 5:4–7) מתקופה זו.
 

בחפירה נחשפו ותועדו שרידי מבנה המתוארך לתקופה הביזנטית על פי כלי החרס שהתגלו בו. בגלל ההיקף המצומצם של החפירה ואופי ההשתמרות הדל של הקירות קשה היה לעמוד על מהותו ותפקידו של המבנה. הממצא מצטרף לשברי כלי חרס מן התקופה הביזנטית שנמצאו באתר ובסביבתו ומעידים על פעילת ביזנטית באזור.