טבלה 1.

מספר
תיאור
נ"צ
מידות
הערות
איורים
1
גורן
176971/517315
13 מ' קוטר
חרסים מהתקופה הביזנטית המאוחרת
 
2
גורן
176964/517253
15 מ' קוטר
חרסים מהתקופה הביזנטית המאוחרת
3
3
תעלת מים
176784/517238
89 מ' אורך
שורת אבנים
4, 5
A3
תעלת מים
176848/517077
370 מ' אורך
שורת אבנים
6
B3
תעלת מים
176855/517137
51 מ' אורך
שורת אבנים
 
4
דרך קדומה
176784/517077
124 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב
 
7
5
עשר טרסות
 
50–70 מ' אורך
בתוך ערוץ הנחל; שלושה נדבכי אבן כ"א
8
6
טרסה
 
380 מ' אורך