נפתח ריבוע חפירה בראש המדרון הצפוני של גבעה ונחשפה מחצבה בסלע נארי, ובה ארבעה מפלסי חציבה מדורגים (2.2 מ' עומק כולל; איורים 1, 2). במפלס העליון החציבה רדודה (כ-0.2 מ' עומק מרבי), כנראה כדי ליצור משטח חציבה מפולס. יתר המפלסים נוצרו בחציבה עמוקה יותר. בקצה הצפוני של המפלס התחתון נחשפה אבן שחציבתה לא הושלמה (0.50×0.55×0.65 מ'). במחצבה התגלו שתי שכבות מילוי. השכבה העליונה (כ-1 מ' עובי), מפני שטח ועד למפלס החציבה השני מלמעלה, הכילה אדמה שחורה, הרבה אבני גזית גדולות (כ-0.4×0.5×0.7 מ' מידות האבן הגדולה), ממצא קרמי מעורב, המתוארך למן התקופה הרומית המאוחרת ועד לתקופה הממלוכית, וכן מטבע יחיד המתוארך לימיו של תלמי השני (260–250 לפסה"נ) ונטבע בצור (ר"ע 106536). השכבה התחתונה (כ-1.35 מ' עובי) הכילה אדמה חומה, הרבה אבנים קטנות וחרסים המחולקים לשני מכלולים. הממצא הקרמי בחלק התחתון של השכבה מתוארך לשלהי התקופה הביזנטית (סוף המאה הו' וראשית המאה הז' לסה"נ), וכולל מגוון רחב של כלים, מחציתם מיובאים ומחציתם מקומיים. בכלים המיובאים קערות וקדרות מיובאות מאגן הים התיכון מטיפוס LRRW, ובהן קערות מחופות אדום מתורכיה מטיפוס פוקיאן (איור 3: 1–3), קערות קיפריות (איור 3: 4–9), קערות מחופות אדום מצפון אפריקה (איור 3: 10, 11), קדרות קיפריות (איור 3: 12, 13), קדרות מצפון סוריה (איור 3: 14, 15) וכן אמפורות מאגן הים השחור (איור 3: 16, 17). בכלים המקומיים קדרות עשויות ביד (איור 4: 1–4), סיר בישול סגור (איור 4: 5) וקנקנים (איור 4: 6, 7). הממצא הקרמי בחלק העליון של השכבה התחתונה כולל מעט שברי כלי חרס מקומיים מהתקופה האומיית וראשית התקופה העבאסית (סוף המאה הז' והמאה הח' לסה"נ), ובהם מכסה (איור 4: 8), קדרת בישול (איור 4: 9), שני סירי בישול (איור 4: 10, 11) וקנקנים (איור 4: 12–14), וכן שבר סיר בישול (איור 4: 15) ושבר צפחת (איור 4: 16) מהתקופה הממלוכית (המאות הי"ג–הי"ד לסה"נ). סביר להניח שמקור שני החרסים מהתקופה הממלוכית בשכבת המילוי העליונה.