הקברים (T8–T1; כ-1.0–1.5 מ' מתחת לפני השטח; טבלה 1; איור 2) נחפרו בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח באדמת לס עם תצבירי גיר רבים וכוסו באבני בנייה מהוקצעות או מהוקצעות למחצה (0.25–0.40×0.55–0.70 מ') מקִרטון ומכורכר. בנוסף לקברי שוחה ללא דיפון שכמותם נחשפו במקום בעבר (חדשות ארכיאולוגיות 114) התגלו קברי ארגז, חלקם כפולים, שדופנו באבנים צרות (0.2×0.4 מ'). מעל הקברים ולידם נמצאו שברי כלי חרס, ייתכן מנחות קבורה או שרידי סעודות פולחניות.

טבלה 1. הקברים.
קבר
טיפוס
מידות
איור
ממצא נִלווה
1
שוחה
0.55×1.30 מ'
 
 
2
ארגז או שוחה, כפול
0.7×1.8 מ'
3
סיר בישול (L114; איור 5:4)
3
ארגז
0.65×1.75 מ'
 
 
4
שוחה
0.65×1.85 מ'
 
קנקן עזה
5
שוחה
0.65×1.85 מ'
 
סיר בישול וקנקני עזה (L112; איור 9:4); שברי קנקני עזה נוספים בין אבני הכיסוי
6
ארגז, כפול
1.7×2.0 מ'; כל תא: 0.65×1.30 מ'
5
שפת קערה מטיפוס 1 CRSW Form (איור 2:4; L115), קדרה, וקנקני עזה משני טיפוסים (L109; איור 4:4, 7; L113; איור 8:4, 10)
7
שוחה
0.65–0.75×1.85 מ'
 
 
8
ארגז כפול
כ-2 מ' אורך; תא מזרחי: 0.7×כ-1.5 מ'; תא מערבי: 1.9 מ' אורך
 
קנקני עזה ומעט קערות וסירי בישול (L111; איור 6:4)
 
 
מעל הקברים (L102 ,L101), ללא קשר אליהם, נמצאו שבר קערת ETS מהתקופה הרומית (איור 1:4) וקערה מטיפוס LRC Form B משלהי התקופה הביזנטית (איור 3:4).