שטח A

סמוך לגבול הדרומי של השטח נחשף קיר (W102; גובה 0.33 מ') בעומק 0.5 מ' מפני השטח, והשתמרו ממנו שני נדבכים של אבני כורכר מסותתות (0.2×0.3×0.5 מ'). הקיר ממשיך אל תוך החתך הדרומי. במרחק 2.2 מ' ממזרח לקיר 102 נחשפו שתי אבני כורכר מסותתות, לא באתרן (L26; מידות 0.3×0.5×0.5, 0.5×0.5×0.5 מ'). סביר להניח שאבנים אלו הן מפולת מקיר 102.
בין קיר 102 לשתי אבני הכורכר נחפר מילוי חמרה חומה (L12), והתגלו בו שברי קערה מטיפוס טרה סיגילטה מזרחית (איור 1:3), שפת קנקן מטיפוס 'אשקלון' (איור 7:3), שפת סיר בישול (איור 4:3) ושבר נר 'דיסקוס' (איור 15:3). כל הכלים מתוארכים לסוף המאה הא'–ראשית המאה הב' לסה"נ. במילוי החמרה (L12) התגלה גם מטבע של אגריפס הא' שהוטבע בירושלים בשנת 41/42 לסה"נ (ר"ע 135839).

 
שטח B
בחלק הדרומי-מזרחי של השטח נחשפה פינה צפונית-מערבית של מבנה
(W104 ,W103), ובחלק המערבי של השטח התגלה קיר (W100). רצפה (L17) ניגשת הן לקיר 100 הן לקירות 103, 104. רצפה אחרת באותו גובה (L19) ניגשת אל פינת המבנה מבפנים.
קירות 103 ו-104 בנויים אבני גוויל קטנות ובינוניות (0.15×0.15×0.25 גודל ממוצע) והשתמרו לגובה נדבך אחד. קיר 100 (3.8 מ' אורך, 1 מ' רוחב) בנוי אבני כורכר גדולות ומסותתות היטב (0.20×0.20×0.25 עד 0.25×0.50×0.60) שהונחו על מצע אבני גוויל קטנות המפלסות את מדרון הגבעה. בקצהו הצפוני השתמר לגובה שני נדבכים, ובקצהו הדרומי השתמר לגובה נדבך אחד.
שתי הרצפות (L19 ,L17) עשויות מעפר מהודק מעורב בכורכר כתוש. רצפה 19 (7 ס"מ עובי; 8.71 מ' מעל פני הים) ניגשת אל קירות 103 ו-104 מדרום וממזרח, והייתה רצפת המבנה. רצפה 17 (8 ס"מ עובי; 8.71 מ' מעל פני הים), ניגשת גם אל פינת המבנה וגם לקיר 100, והייתה כנראה רצפה של חצר פתוחה בין המבנים. היא הונחה על גבי תשתית של אדמה חולית אפורה שבה כמות גדולה של צדפים.
בהצטברויות חמרה שנחפרו מעל רצפה 17 (L20 ,L16) נאספו שברי כלים מסוף המאה הא'–ראשית המאה הב' לסה"נ, בהם שפת קדרת בישול (איור 2:3) ושפת קנקן 'אשקלון' (איור 9:3).
בחלקו הצפוני של השטח רצפה 17 הייתה שבורה, ושם, במפלס קצת יותר נמוך ממפלס הרצפה, נתגלה ריכוז כלים מרוסקים (L22), בעיקר קנקני 'אשקלון' (איור 6:3, 8), ואתם גם סיר בישול (איור 3:3), פכית (איור 13:3), ושבר נר 'דיסקוס' (איור 14:3), כולם מתוארכים לסוף המאה הא'–ראשית המאה הב' לסה"נ. מתחת לריכוז הכלים, במילוי אדמה חולית אפורה עם כמות גדולה של שברי צדפים (L23), נתגלתה שפת קנקן שק (איור 11:3) מאותה התקופה.
תחת רצפה 19 נחפר מילוי חמרה אדומה (L25) והתגלתה בו שפת קנקן 'אשקלון' (המאות הא'–הב' לסה"נ; איור 10:3). תחת רצפה 17, ממזרח לקיר 100 נחפר מילוי אדמת חמרה חומה (L14) והתגלו בו שפת פך המתוארך למאה הא' לסה"נ (איור 12:3) ושפת סיר בישול מסוף המאה הא'–ראשית המאה הב' לסה"נ (איור 5:3).
 
תוצאות החפירה מעידות על קיומו של יישוב, והמטבע, הקרמיקה ושברי הנרות שהתגלו מאפשרים לתארך אותו לתקופה הרומית (המאה הא'–ראשית המאה הב' לסה"נ). כיוון שהחפירה בתחתית המדרון הצפוני של הגבעה סביר להניח שמדובר בקצהו הצפוני של היישוב. הממצא מהתקופה הרומית שהתגלה בחפירה מצטרף לממצאים מתקופה זו שהתגלו באזור בחפירות ובחתכי בדיקה.