בעזרת כלי מכני הוסרה בכל הריבועים שכבה של אשפה מודרנית מעורבת בחול (L101; עובי 0.5–1.0 מ'). מתחת לשכבה זו נתגלתה בריבוע A2 שכבת אדמה בצבע אפור כהה מעורבת בכמות גדולה של חרסים (L103; כ-0.3–0.5 מ' עובי; איורים 2, 3), ושכבה דומה התגלתה גם בריבועים A1 ו-A3 (איור 4). בחרסים בעיקר שברי קערות מטיפוס LRD (איור 1:5) ו-LRC (איור 2:5), שפות של קנקני שק (איור 3:5) ושפות של קנקני עזה (איור 4:5, 5). תחת שכבה זו נחפרה שכבה סטרילית של אדמה כהה (L104; כ-0.7–0.8 מ' עובי) ושכבה של חול (L110; כ-0.4–0.5 מ' עובי) שכיסתה את שכבת מי התהום.

 
בשלושת הריבועים נחשפה שכבה עם כמות גדולה של קרמיקה שתוארכה לסוף המאה הו'–תחילת המאה הז' לסה"נ. שכבה זו מעידה על מפלס חיים מן התקופה הביזנטית, אף שלא התגלה ממצא אדריכלי שאפשר לייחס אליו את מפלס החיים.