בריבוע A1 נחפרה שכבה חרסיתית דקה ומתחתיה שכבת מילוי מודרנית שהוסרה באמצעות כלי מכני. מתחת לשכבה המודרנית נמצאה שכבה דקה נוספת של אדמה חרסיתית שכיסתה את הסלע. בחלק הצפוני-מערבי של הריבוע נחשף חלל טבעי (L114; איור 3) ללא ממצאים.
בריבוע A2 הוסרה שכבה דקה של אדמת חרסית ומתחתיה נחשף סלע האם. סמוך לסלע האם נמצא כלי בזלת קטן שנועד כנראה לכתישה, בסיס כלי עשוי אבן, טבעת מתכת ומטבע עות'מאני.

בשטח B, כשישה מטרים מדרום לריבועים A1 ו-A2 נתגלתה מערה טבעית שתקרתה קרסה (L104; איור 4). בתוך המערה נחפרה שכבת מילוי (1.5 מ' עובי) שכללה אדמת חרסית מעורבת באשפה מודרנית ובשברי מפולת.
מדרום למערה נמצא ספלול (L107; קוטר 0.28 מ'; איור 5) ולידו שרידי חציבה שרק חלק קטן ממנה נותר לאחר קריסת תקרת המערה. הספלול ושרידי החציבה התגלו כבר בסקר קודם (הרשאה מס' 5200-A).
מצפון למערה נמצאו שלושה ספלולים נוספים: L108 (קוטר 0.22 מ'), L112 (קוטר 0.2 מ') ו-L113 (קוטר 0.3 מ').

נחפרו שני ריבועים שבהם נתגלה ממצא דל המתוארך לתקופה העות'מאנית. מדרום להם נחפרה מערה טבעית ומסביבה נמצאו ארבעה ספלולים ושרידי חציבה דלים. במערה ובסביבתה נמצאו חרסים מעטים, לא מתוארכים.