נבדקו 19 אתרים (איור 1) שתועדו בהם מחצבות, פזורת חרסים, מערות חצובות, קיר תמך של אמת המים שהובילה לירושלים ומערות קבורה.

אתר 1 (נ"צ 221700/628168; איור 2). פתח מערה ששימשה לאחרונה למגורי רועים. לפני הפתח נראים שרידי חצר בנויה ששימשה כנראה מכלאה לצאן.
אתר 2 (נ"צ 221834/628078; איור 3). שטח של חציבות, חרסים, פיסות טיח ואבני בנייה.
אתר 3 (נ"צ 221943/628016). חציבות בסלע על גבי מחשוף סלע, כנראה ניסיון לחציבת אבני בנייה.
אתר 4 (נ"צ 22178-82/62797-9). קיר בנוי מאבני צור ואבני בנייה, כנראה שריד למבנה שנהרס.
אתר 5 (נ"צ 221733/628021). גל אבנים מאבני צור ואבני גיר.
אתר 6 (נ"צ 221708/628049). חציבה פגועה על מחשוף סלע.
אתר 7 (נ"צ 221693/628057; איור 4). בור מים חצוב, פתחו חסום בסלע גדול למניעת נפילה. ניתן לראות חציבה של פיר (3–4 מ' עומק).
אתר 8 (נ"צ 221685/628067; איור 5). אגן רבוע (0.6×0.6 מ') חצוב על מחשוף סלע. מהאגן מזרחה חצובה תעלה (0.48 מ' אורך, 0.12 מ' רוחב).
אתר 9 (נ"צ 221300/628050; איור 6). קיר תמך של אמת המים לירושלים (50 מ' אורך, 4 מ' גובה) ועליו שרידי טיח. המשכה של האמה מוכר במקומות נוספים.
אתר 10 (נ"צ 221675/628023). פתח חצוב של מערת קבורה הפונה דרומה-מזרחה. המערה נבזזה על ידי שודדי עתיקות, ולפני פתחה ערמות שפך.
אתר 11 (נ"צ 221691/628011; איור 7). מערת קבורה עם כוכים (סקר ירושלים, האזור הדרומי: אתר 72, כנראה חלק מח' צביחה). המערה נבזזה על ידי שודדי עתיקות ולפני פתחה שברי גלוסקמאות ולוחות קִרטון שבורים ששימשו לסגירת כוכי הקבורה.
אתרים 12, 13 (נ"צ 221680/628015; איור 8). שתי מערות קבורה חצובות במחשופי סלע.
אתר 14 (נ"צ 221696/628011). חציבה על מחשוף סלע. כנראה תחילתה של מחצבה שהעבודות בה נפסקו לאחר חציבת אבן אחת.
אתר 15 (נ"צ 221617-713/627980-8025). קיר טרסה (3–10 נדבכים) בנוי במדורג על המדרון היורד לדרום-מזרח. בקיר נראים תוספות או תיקונים שנעשו כנראה בעקבות התמוטטות.
אתר 16 (נ"צ 221640/627943). קיר טרסה (3–12 נדבכים) בנוי על המדרון היורד לדרום-מזרח. הקיר נבנה מאבני גוויל גדולות שביניהן אבני שדה קטנות. נראה כי שימש לתיחום חלקה חקלאית.
אתר 17 (נ"צ 221631/627928; איור 9). מחשוף סלע שעליו חצובים 3–4 ספלולים
(0.26 מ' קוטר ממוצע) מלאים בשפך. סביב מחשוף הסלע חציבות נוספות של דפוסי אבן שנלקחו לבנייה. בחלק המזרחי של מחשוף הסלע חצוב אגן (0.44 מ' קוטר) ובקרבתו קיר מעגלי (1.8 מ' קוטר, 4–5 נדבכים), כנראה מחסה של רועים.
אתר 18 (נ"צ 221800/627990). קיר בנוי מאבני צור בינוניות (כ-30 מ' אורך, 3–4 נדבכים).
אתר 19 (נצ"מ 221702/628036). ח' צביחה. בשטח החורבה נראים ראשי קירות, מתקנים חצובים על מחשופי סלע ומערות קבורה חצובות. נלקטו כלי צור (מהתקופות הפליאולתית והניאולתית) וחרסים מתקופות הברזל 2, ההלניסטית, הרומית, הביזנטית והעות'מאנית (סקר ירושלים, האזור הדרומי: אתר 72).
 
על פני כל השלוחה היורדת דרומה ומזרחה, נמצאו חרסים מתקופת הברזל 2, בייחוד בחלק התחתון, בגבול התכנון המזרחי של השכונה.