הסקר נערך ממערב לגדר הביטחון של הקיבוץ, בשטח של מדרון מתון, טרשי וחשוף ברובו, מכוסה בצמחייה של אלה וסירה קוצנית דלילה. לא התגלו כל עתיקות.