השבר (22 ס"מ קוטר בסיס, 10 ס"מ קוטר שקע, 4.5 ס"מ קוטר חור בבסיס, 8.5 ס"מ גובה השתמרות) הוא חלק תחתון של כותרת עמודון משיש לבן בשימוש משני ששימש כנראה מעמד לקנקן או פותה לציר של דלת (איורים 1, 2). על הפריט שרידי עיטור של שורת עלי אקנתוס.

 

מקור הפריט הוא מבנה ציבור (מסגד, כנסייה או בית כנסת). פריטים דומים מוכרים מכנסיות ומבתי כנסת מלוד בתקופות הרומית והביזנטית. ייתכן שמקורו של הפריט בעיר לוד ובתקופה האסלאמית הקדומה נעשה בו שימוש משני. עם זאת ייתכן כי מקור הפריט הוא במסגד מתקופה האסלאמית הקדומה.