בצפון נתגלתה תשתית רצפה מטיט עשוי מסיד מעורב באפר (L104; מידות 0.4 X1.2מ', 0.2 מ' עובי; איור 1) שהונחה ישירות על החול הטבעי. סמוך לתשתית נאספו שברי כלי חרס שכללו קערות (איור 1:2–5) ופך (איור 6:2) מן התקופה הממלוכית (המאות הי"ד–הט"ו לסה"נ).

את תשתית הרצפה חתכה ממזרח חבית מתכת (L107); נראה ששימשה בור ספיגה במבנה המנדטורי שנהרס.
כמו כן נאספו חרסים רבים מן המאות הט'–הי' לסה"נ.