נפתח ריבוע ונחשפה שכבה גירנית (L100, עומק 0.3 מ' מפני השטח, 5–10 ס"מ עובי; איור 2) שהכילה חומר גירני רך ובתוכו אבני גוויל קטנות, מעט חרסים וקונכיות קטנות. בחצי הריבוע המזרחי, מתחת לשכבה לבנבנה, נחשפה שכבת סחף אלוביאלית ובה ריכוז אבני גזית גדולות ואבני גוויל אחדות, בינוניות וגדולות (L103 ,L102; איור 3), חלקן צמודות אך ללא סדר מסוים. ביניהן נמצאו שברי קנקנים המתוארכים לתקופה הרומית (המאה  הא' לסה"נ): קנקנים (איור 1:4, 2). עוד נמצא ריכוז אבנים שלא ניתן לעמוד על שימושן בשל שטח החפירה המצומצם.