בשכבה II זוהו שני שלבים. שתי רצפות טיח אפורות (L107 ,L106) נחשפו תחת שתי רצפות טיח עם אבני גוויל קטנות (L104 ,L103). בין שני המפלסים הפריד מילוי של אדמה חומה בהירה (0.2 מ' עובי; איור 3). רצפות 104 ו-106 ניגשות מדרום-מערב לתעלת מים מקורה

(L102; רוחב 0.3 מ', אורך כ-2 מ') שאליה ניגשות מצפון-מזרח רצפות 103 ו-107. התעלה, שכיוונה צפון-מערב–דרום-מזרח, בנויה אבני גוויל קטנות מטויחות בטיח אפור ומקורה באבני גוויל בינוניות (איור 4). התעלה שימשה כנראה להשקיה, לביוב או לניקוז והובילה מים לבור קרוב, שלא אותר בשל מגבלות החפירה (איור 5). בפינה המערבית של הריבוע נחשף חלק מטבון חצי עגול (L105) שאליו ניגשת רצפה 104 מהשלב המאוחר של שכבה II.

מתחת לרצפות 106 ו-107 נחפרו ריבועי בדיקה (L111 ,L108). בתחתית ריבוע 108 נחשפה אדמה חולית סטרילית נקייה מממצא ארכיאולוגי.

ממצא כלי החרס משכבה II מאפיין את התרבות החומרית המקומית בתקופה האסלאמית הקדומה (המאה הי' לסה"נ): קערות שולחן צבועות ומזוגגות (איור 1:6–9), קערות פשוטות (איור 10:6–12), קדרות מעוטרות בסירוק בדגם פסים וקווים גליים (איור 13:6, 14), פכים (איור 15:6–18) וטריזי חרס לתמיכת כלים בתנור צריפה (איורים 19:6; 7) העשויים לרמוז על בית יוצר בקרבת מקום.

 

משכבה I נחשף בדרום הריבוע, קטע מרצפת אבן (L100), בנויה אבני גוויל בינוניות וקטנות עם חומר מלכד מטיט אפור (איור 8). בשל קרבתה לפני השטח השתמרותה גרועה.