החפירה נערכה סמוך ליישוב אום בטין, כקילומטר אחד מצפון-מערב לצומת שוקת. נחפרו שני יסודות של גשר קשת שנבנה בתקופה העות'מאנית מעל נחל סנסנה (איורים 1–3). הגשר נבנה בכיוון מזרח–מערב, ועליו עברה הדרך שקישרה בין באר שבע לחברון. שני יסודות הגשר, המזרחי והמערבי, נחשפו לכל עומקם (איור 4). היסוד המערבי השתמר למלוא רוחבו (6.6 מ'). היסוד המזרחי נהרס בחלקו הדרומי, כנראה בעת סלילת הכביש בן ימינו באר שבע–צומת שוקת העובר סמוך. יסודות הגשר נבנו משלושה קירות וביניהם מילויי אדמה. הפן החיצון של הקירות נבנה באבני גיר מסותתות ואילו הפן הפנימי שלהם נבנה מחלוקי נחל שלוכדו בטין לבנבן. ביסוד המערבי של הגשר, בצד דרום, נחשף קטע קטן מתשתית הריצוף של הדרך שעברה על הגשר (L104; איור 5). התשתית עשויה מחלוקי אבן גדולים שהונחו בצפיפות בתוך משטח טין. תוכנית הגשר וחומר המליטה ששימש בבנייתו, המבוסס על סיד, אופייניים לגשרים מן התקופה העות'מאנית המאוחרת, ובהם גשרי הרכבת העות'מאנית מבאר שבע לניצנה ולתוך סיני.

בשנות השבעים של המאה הכ' נבנה צמוד ליסודות הגשר מתקן למדידת ספיקת הנחל. המתקן כולל סכר בטון (0.77 מ' גובה) ומשני צדיו עמוד לבנים (1.3 מ' גובה). מאחורי הסכר נוצקה רצפת בטון באפיק הנחל (5.4×6.0 מ'). לצורך בניית המתקן צמוד לגשר הקדום פורקו פינות היסודות של הגשר, ולאחר הצבת עמודי הלבנים של המתקן תוקנו פינות הגשר באמצעות בטון.