שכבה כהה ודקה של אדמה (5–15 ס"מ עובי) כיסתה את סלע האם הגירני ונמצאו בה חרסים אחדים ממגוון תקופות. עם חשיפת סלע האם נוקה שטח גדול יותר (10×20 מ'; איור 1) ונחשפו ארבעה פירי קברים (איורים 2, 3).

 
פיר 101 (איור 4). פיר מעוגל חצוב בסלע (0.7 מ' קוטר, בתוכו אדמה אדומה חומה שנמצאו בה שפת קערה הלניסטית (איור 5: 1), שפות קנקנים (איור 5: 2, 3) וכן שפה וידיות של קנקן מקומי ומיוחד לאזור הגליל העליון, ממשפחת GCW (איור 5: 4–6). משפחה קרמית זו מיוצגת בקנקנים ובפיטסים עשויים ביד, שהופעתם בשלהי התקופה הפרסית והם משמשים במהלך התקופה ההלניסטית. עם זאת ובניגוד לקנקנים הגולניים, לא המשיכו הקנקנים בגליל העליון לתקופה הרומית. ממצא מיוחד בפיר הוא ספטולה מברונזה המשמשת כלי איפור לעיניים ומתוארכת כנראה גם לתקופה ההלניסטית (איור 6). החפירה בפיר נפסקה עם גילוין של עצמות (0.55 מ' עומק).
פיר 102 (איור 7). פתח מעוגל של פיר (0.9 מ' קוטר) שצדו הצפוני חצוב בסלע וצדו הדרומי בנוי מאבני גוויל בינוניות. בפיר נמצאה אדמה חומה אפורה שהכילה מעט חרסים לא מזוהים. הפיר נחפר לעומק 0.3 מ'.
פיר 103 (איור 8). פתח מעוגל של פיר (0.7 מ' קוטר) שבמרכזו נמצאה אבן גדולה, אולי חלק מהכיסוי המקורי שסגר את הכניסה לקבר. הפיר נחפר לעומק של 0.15 מ'. בסביבתו הקרובה נמצא מטבע שקל מצור במצב השתמרות מעולה (איור 9):
 
ר"ע 106437, לוקוס 100, סל 1008
צור האוטונומית, 123/2 לפסה"נ.
פנים: ראש מלקרת לימין, עיטור זר.
גב: ΤΥΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ עיט לשמאל על איל נגיחה, כף תמר מאחורי כנפו; משמאל: אלה. תאריך . בין רגלי העיט מונוגרמה.
טטרדרכמה (שקל), כסף,, 14.03 ג', 29 מ"מ.
 
פיר 104 (איור 10). פיר מלבני (1.0×1.2 מ'), מעוגל במקור, הורחב בצדו המזרחי; אבנים שטוחות אחדות היו מסודרות לשימוש כלשהו, אולי מדרגות המוליכות לפיר. הפיר נחפר לעומק של 0.5 מ'.
לוקוס 105 (איור 11) הוא פרט המשלב סלע טבעי ובניית אבן (1.4 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב). בצדו הדרומי נעשה שימוש בקטע שקוע של הסלע הטבעי שהיה אולי מחצבה לאבני בנייה. הקטע הצפוני נבנה מאבני גוויל ואבנים שטוחות לא מסותתות. החפירה הופסקה לאחר שעלתה השערה כי זהו קבר. מן הראוי לציין שבמחצבה נעשה שימוש בסדקים טבעיים ולפיכך אפשר היה לשחרר את האבנים בשבירה ולא בחיתוך אזמל.
 
בחפירה נחשף בית קברות ששטחו אינו ידוע. לא נמצאו כלי חרס מתקופת הברונזה הביניימית ולפיכך תיארוך הפירים לתקופה זו הוא על סמך טיפולוגיה בלבד. בית הקברות שימש כנראה את האתרים הסמוכים ואולי גם את ח' פצלת בפסוטה, בחפירות שם לא נמצאו שרידים מתקופת הברונזה הביניימית ולפיכך חורבות גמילה יכולה בהחלט להיות המקור לתקופה זו, אף כי זו לא זוהתה גם בסקר שנערך באתר.
כל הפירים נמצאים באזור הסלע הגבוה ביותר בשטח ואף אחד לא נמצא סגור באבני הכיסוי שלו. נראה שהקברים שימשו לקבורה גם בתקופה ההלניסטית. הקברים נשדדו בתקופה מאוחרת ולכן כלי החרס והממצאים מהתקופה ההלניסטית נמצאו גבוה בפירים. אלה והמטבע שנמצא סמוך היו בוודאי חלק ממנחות הקבורה שנפלו מידי השודדים. עצמות שבורות שנמצאו בפירים מעידות גם הן על השוד ועל הזזת תוכן הפירים ממקומו.