קבר 1 נבנה בשני נדבכים מאבנים (0.28×0.50×0.55 מ') שהפגמים שבמקצתן כוסו בטיח. החפירה (1 מ' עומק; איור 2) הופסקה עם גילוי עצמות אדם.
ממצא כלי החרס ממילוי הקבר ומן הטיח שעל האבנים כלל קנקנים המתוארכים לתקופה הרומית (איור 3).
קבר 2 נמצא כ-1.5 מ' ממזרח לקבר 1 ונחפר חלקית (0.5 מ' עומק). מידות האבנים שמהן נבנה לא הובררו (איור 4).

הקברים תוארכו על פי ממצא כלי החרס לתקופה הרומית; ייתכן שהם חלק מבית קברות מן התקופה שלא היה ידוע עד כה.