לאורך יובלי נחל באר חיל נמצאו 86 טרסות חקלאיות שבהן הצטברה אדמת לס סחופה (איור 2). הטרסות (0.5–0.7 מ' רוחב) בנויות מאבני גוויל במגוון גדלים; טרסה 15 (128 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב; איור 3) היא דוגמה אופיינית.
בערוץ נחל, בין טרסות חקלאיות, נמצא מבנה עגול (87; נ"צ 175192/542576; 5 מ' קוטר; איור 4) שבחלקו הדרומי פתח. מחוץ למבנה נמצאו שברי קנקנים שחורים מהתקופה העות'מאנית.
ליד עץ אשל נמצא בור מים חצוב בסלע גיר (נ"צ 175519/542137; 4.5 מ' עומק; איור 5). פתח הבור (1.5 מ' קוטר; איור 6) בנוי משלושה נדבכי אבן וסביבו נמצאו שברי כלי חרס שחורים מן התקופה העות'מאנית. נראה שהבור נחצב בתקופה הביזנטית ונעשה בו שימוש גם בתקופה העות'מאנית.

הטרסות הרבות שנמצאו מעידות על שטח חקלאי גדול שהיה בשימוש בתקופות הביזנטית והעות'מאנית.