בריבוע 1 נחשפה רצפת עפר כבוש (L108; איור 2) שבה שולבו חלוקי נחל בינוניים בפיזור לא אחיד. ממצא כלי החרס מתחת לרצפה (L114) כלל סירי בישול (איור 1:3–3) וקנקנים (איור 4:3, 5) ותוארך לתקופה הביזנטית (המאות הה'–הז' לסה"נ).

בריבוע 2 נחשף חלקה הצפוני של גת שכלל קטעי קירות שתחמו את הגת מצפון (W3; איור 4) וממזרח (W5) וקטע קיר בין משטח הדריכה לבור האיגום (W2). כמו כן נחשפו חלק ממשטח הדריכה (L109; איור 5), שרוצף בפסיפס תעשייתי לבן ונשתמר בחלקו, וחלק מבור האיגום (L122; קוטר 0.65 מ', עומק 0.5 מ') שבתוכו גומת שיקוע עגולה
(L125; קוטר 0.15 מ', עומק 8 ס"מ). חלקו הדרומי של המתקן נמצא מתחת לדרך בת ימינו ולא נחפר. על רצפת בור האיגום התגלה מפלס עבה של שברי כלי חרס, בעיקר סירי בישול המתוארכים לתקופה הביזנטית (המאות הו'–הז' לסה"נ; לא צוירו), המעידים שחלק זה של המתקן הפך לבור אשפה לאחר יציאתו משימוש.
בריבוע 3 נחשף קטע רצפה או משטח עבודה (L111) הבנוי אבני גוויל בינוניות על תשתית או רצפה עשויה מעפר מעורב בגיר. על קטע הרצפה נתגלו שתי אבני גזית רבועות (L101), אולי חלק מקיר שלא שרד.
בריבוע 4 נחשפה רצפת עפר מעורב עם גיר (L110; כ-0.1 מ' עובי).
בריבוע 5 זוהה בחתך המזרחי מפלס אפר (L102; עובי 3–15 ס"מ; איורים 6: חתך 3–3, 7) המשתפל לדרום; כנראה הושלך ממתקן סמוך מצפון לריבוע.
בריבוע 6 נתגלה בשכבת פני השטח נר שמן תמים (L103; איור 6:3) המתוארך למאות הד'–הה' לסה"נ. מתחת לשכבת פני השטח נחשפו שלושה בורות אשפה רדודים (L120; עומק 0.4 מ' בממוצע) שהכילו שברי כלי חרס מן התקופה הביזנטית (המאות הד'–הו' לסה"נ) ומטבע המתוארך ל-383–395 לסה"נ (ר"ע 136615).
בריבוע 7 נחשף בור שהכיל פסולת חרסים (איורים 8, 9). חלקו העליון של הבור (L104; עובי 0.5 מ') כלל שברי סירי בישול (איור 7:3) וקנקנים (איור 8:3, 9) המתוארכים למאות הה'–הז' לסה"נ וכן שני מטבעות המתוארכים לרבע השלישי של המאה הד' לסה"נ (355–361 לסה"נ, ר"ע 136612; 364–375 לסה"נ, ר"ע 136613). בחתך לעומק הבור (L118) נתגלו בחלקו העליון שברי כלי חרס המתוארכים למאה הו' לסה"נ, ובהם נר שמן (איור 10:3), ובחלקו התחתון שברי כלי חרס המתוארכים לתקופה הרומית (המאות הב'–הג' לסה"נ), בעיקר סירי בישול (איור 11:3) וקנקנים (איור 12:3, 13), וכן מטבע שהוטבע על ידי הקיסר ליקיניוס הא' באקויליאה, ומתוארך ל-312–313 לסה"נ (ר"ע 136614). ממצא מיוחד הוא שבר אבן בצורת איבר מין גברי (איור 14:3). נראה שזהו בור אשפה לכלים שיצאו משימוש.
בתחתית החתך, מתחת לבור האשפה, נתגלתה שכבת אדמה שבה פריטי צור רבים. ממצא הצור כלל בעיקר פסולת תעשייה – פריטים ראשוניים, נתזים ופסולות גרעין אחדות, שאינם אינדיקטיביים – וכן פריטים משובררים ספורים שגם אותם אי-אפשר היה לתארך בוודאות. חלק ניכר מן הפריטים היו מגולגלים, שחוקים ומכוסים פטינה, ומכאן שנישאו בוואדי או בסחף האדמה ממקום מרוחק.
בריבוע 8 נחשפה רצפת עפר כבוש (L105) שלתוכה נכרה בחול מתקן עגול שצורתו חרוט המצטמצם כלפי מטה (L112; קוטר 1.25–1.80 מ', עומק 0.75 מ'; איור 4: חתך 2–2). בתחתית המתקן נחשפה שכבת אפר (L117; עובי 0.25 מ'; איור 10). דופנות המתקן טויחו ברישול ונותרו עליהן סימני פיח קלושים המרמזים אולי שלמתקן הוכנסו פחמים או רמץ לשימוש כלשהו.
בריבוע 9 נחשפה תעלת מים מטויחת הנתמכת משני צדיה באבני גוויל גדולות ובינוניות
(W1). שברים אחדים של אבנים שטוחות שנתגלו על התעלה מעידים כי הייתה מקורה. כיוון תעלת המים מזרח–מערב ולפי השיפוע בגובה, היא הובילה מים ממזרח למערב, אל עבר הוואדי – אולי מערכת ניקוז. משני צדיה נחשפו רצפות עפר מהודק (L124 ,L121). גובהן השונה במעט של הרצפות מעיד על התאמת המפלסים לשיפוע המדרון לדרום.
בריבוע 10 נחשפו אבני גוויל אחדות עשויות גיר שהיו מונחות זו לצד זו בקו ישר בכיוון מזרח–מערב עם מרוחקות סנטימטרים אחדים זו מזו (איור 11). מדרום נחשף מעין משטח עבודה בנוי אבני גוויל קטנות ובינוניות שקועות במפלס מהודק של עפר (L119).
 
פיזור הריבועים מקשה על הבנת האתר. בחלק העליון של הגבעה יש מתקנים חקלאיים שהשתמרו טוב יותר (ריבועים 2, 8 ו-9), ובחלק הדרומי זוהו בורות אשפה שהכילו שברי כלי חרס רבים (ריבועים 6 ו-7). בשאר הריבועים הממצא היה סחוף ולא השתמר היטב.
ממצא כלי החרס הוא ברובו מן התקופה הביזנטית ומתוארך בעיקר למאות הה'–הז' לסה"נ. במפלס התחתון של בור האשפה 118 הממצא מתוארך לתקופה הרומית (המאות הב'–הג' לסה"נ).