לכותרת (0.25 מ' קוטר, 0.21 מ' גובה, יחס קוטר/גובה 1:0.84) שורת עלעלים ראשונה בלבד (0.08 מ' גובה). עלי האקנתוס שגולפו בתבליט שטוח צמודים לקלתוס ופרוסים על בסיס הכותרת. לעורקי העלים חריצים עמוקים ומקבילים היורדים עד בסיס הכותרת. ארבעת עלעלי השורה הראשונה נפגשים בצמדי העלעלים העליונים ויוצרים מעוינים. ההליקסים צומחים מאחורי שורת העלים הראשונה ומעליה ללא קאוליקולוס ונפרשים תחת הוולוטות. במרכז נפרש עלה סכמטי לשני הצדדים וממרכזו עולה פרח האבקוס, גולמי וגס בעיצוב אחר בכל צד. מעליו מופיעים פרח (איור 1) וביצה בסגנון 'ביצים ורמיים' (איורים 2–4). האבקוס מחולק אופקית בחריץ לשני רגיסטרים לא מעוטרים. על אף מרכיביה החסרים, הכותרת מעוצבת למדי, אם כי בסכמטיות ניכרת, ומרכיביה מאוזנים. עלי האקנתוס משוטחים והכותרת חסרה פלסטיות, עומק ומשחקי אור וצל.

עיצוב הכותרת שונה מהכותרת הקורינתית הקלסית של המאות הב'–הג' לסה"נ. על פי העיצוב ללא שורת העלים השנייה והגילוף השטוח, נראה כי יש לתארך את הכותרת לתקופה הביזנטית, המאות הד'–הה' לסה"נ. מוצאה כנראה ממבנה ציבור (כנסייה או בית כנסת).