בחפירה נחשף הנדבך התחתון של החלקלקה הבנוי בולדרים שהוקצעו ברישול (כ-1.5 מ' רוחב, 1.35 מ' גובה) עם חומר מליטה רב במרווחים שביניהם (כ-0.15 מ' עובי). הנדבך הונח בחלקו על הסלע ובחלקו על מצע של אבני שדה קטנות וחומר מליטה. הנדבכים שמעל נדבך היסוד בנויים אבני שדה לא מהוקצעות (כ-0.7 מ' רוחב, 0.3 מ' גובה), ללא חומרי מליטה, אולי עדות להנחתו של נדבך היסוד בשלב בנייה קדום, אך לא ניתן היה לברר זאת בשל שטח החפירה המצומצם.
המילוי שנחפר הכיל פסולת בת ימינו משנות השמונים של המאה הכ' לסה"נ וכן חרסים ספורים שתאריכם למן המאה הז' לפסה"נ ועד ימינו, עדות לכך שבאזור זה היה החפיר חשוף ונקי למלוא עומקו בשנות השמונים של המאה הכ' לסה"נ.