גת 1 (נ"צ 213056/746334; איורים 2, 3). גת קטנה ופשוטה, חצובה בסלע. משטח הדריכה שלה במערב (כ-0.8 מ' קוטר, 0.15 מ' עומק ממוצע ) ובור האיגום במזרח (כ-0.6 מ' קוטר, כ-0.35 מ' עומק). בין משטח הדריכה לבור האיגום חצובה תעלה קטנה (5 ס"מ רוחב, 10 ס"מ אורך, כ-10 ס"מ עומק).

גת 2 (נ"צ 213015/746285; איורים 4, 5). גת חצובה בסלע. משטח הדריכה רבוע
(2.0×2.1 מ'), משופע מזרחה ומוביל אל בור איגום מעוגל (כ-1.1 מ' קוטר). בור האיגום נחפר חלקית (עד 0.9 מ' עומק). בתוך מילויי הסחף נמצאו מעט שברי כלי חרס שחוקים המתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית.
מחצבה (נ"צ 213106/746242; 5×10 מ'; איורים 6, 7). על פני השטח במפלס העליון זוהתה אבן גדולה בשלבי חציבה (0.4×0.8מ', 0.4 מ' עובי). במפלס התחתון, הנמוך בכ-1.2 מ', נחשף בור חציבה מפולס (2.5×3.0 מ') מכוסה במילוי אדמת טרה-רוסה עם מעט מאוד שברי גוף של כלי חרס מן התקופות הרומית או הביזנטית.
מתקן סחיטה קטן (נ"צ 213192/746287; איור 8). מתקן עגול רדוד (0.5 מ' קוטר, כ-0.1 מ' עומק) חצוב בסלע הגיר ששימש כנראה לעיבוד נוזלים.
 
ממצאי החפירה מלמדים על אזור חקלאי הכולל מתקנים חצובים בסלע, חלקם לבנייה כגון מחצבת האבן, וחלקם לתעשייה חקלאית כגון הגתות ומתקן הסחיטה.