לאורך הקטע הדרומי של נחל כלך לא נמצאו אתרים כלל ואילו בקטע הצפוני נמצאו שני אתרים סמוכים זה לזה:

1. מתחם בנוי (נ"צ 186892/593104; כ-50×50 מ') על מפגש נחל כלך ונחל יבל. המתחם נמצא מוגבה בכמטר אחד מעל סביבתו ועל פני השטח ניכרים ראשי קירות בנויים אבן וחרסים מהתקופות הרומית–ביזנטית.
2. באר קנס (נ"צ 186917/593046) על גדת נחל כלך, כ-100 מ' מדרום למפגש הנחלים כלך ויבל. הבאר בנויה אבן (כ-15 מ' עומק) ומכוסה בסבכת ברזל שהונחה על ידי צה"ל.
 
שטח הסקר פגוע ברובו מנטיעות ישנות. במקומות שבהם פני השטח עדיין טבעיים, הקרקע היא אדמת סחף שבתקופות קדומות שימשה לרוב לחקלאות ולכן אינה צפופה באתרים.