תוואי הסקר עובר סמוך לאתרים ארכיאולוגים מוכרים. התוואי נמשך ממזרח לתל יעוז (איור 1:A); חדשות ארכיאולוגיות עז:30; עתיקות 1:52*–24*); לגן שורק (איור 1:B; חדשות ארכיאולוגיות 117; חדשות ארכיאולוגיות 118; חדשות ארכיאולוגיות 120); לנחל שורק/נחל רובין (איור 1:C; חדשות ארכיאולוגיות 118: איור 3:1–5); למקבץ האתרים א-נבי רובין (איור 1:D) וא-נבי רובין (צפון [איור 1:Da], מערב [איור 1:Db] ודרום [איור 1:Dc]; חדשות ארכיאולוגיות עח–עט:52; חדשות ארכיאולוגיות 118: איור 6:1;IEJ 2:104–117; BASOR 153:35–38 ), ולאתר חולות יבנה (איור 1:E; חדשות ארכיאולוגיות פג:49; חדשות ארכיאולוגיות 118; עתיקות 62:*21–*46). ממזרח לתוואי משתרעים אתר נ"ט 558-A (נקודת גובה 126 מ', איור 1:F); מקבץ האתרים חורבת חומרה (ד'הרת אל-חומריה [צפון], איור 1:Ga; חדשות ארכיאולוגיות 118: איור 7:1) וחורבת חומרה (ד'הרת אל-חומריה, איור 1:G; חדשות ארכיאולוגיות 117 וכן אתר אל-ג'סר (אל-ט'הראת, איור 1:H; חדשות ארכיאולוגיות 118: איור 10:1; חדשות ארכיאולוגיות 120); בן-זכאי(מערב, איור 1:I); ואל-ט'הראת ח'ראב (איור 1:J). כן נמשך תוואי הצינור המתוכנן בתוך שטחי ההכרזות של האתרים הבאים: חורבת חומרה (ד'הרת אל-חומריה [דרום-מערב], איור 1:Gb; חדשות ארכיאולוגיות 121), שם נלקטו שברי כלי חרס, רעפים וצור; ותל מחוז (תל אל-סולטאן, איור 1:K; חדשות ארכיאולוגיות 118: איור 11:1), שנלקטו בו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופה העות'מאנית.

 
בסקר תועדו 25 אתרים שבהם אותרו שרידים קדומים (איור 1:1–25).
1. נ"צ175294/649977: ריכוז של שברי כלי חרס ואבנים.
2. נ"צ175302/649980: ריכוז של שברי כלי חרס ואבנים.
3. נ"צ 175311/649982: ריכוז של שברי כלי חרס (כולל שבר פך מהתקופה ההלניסטית); לבנה צרופה; אבנים קטנות.
4. נ"צ 175330/649984: ריכוז של שברי כלי חרס.
5. נ"צ 175617/650243: ריכוז של שברי כלי חרס.
6. נ"צ 175619/650255: ריכוז של שברי כלי חרס (כולל שבר פך מהתקופה הממלוכית).
7. נ"צ 175603/6502912: תפזורת של שברי כלי חרס.
8. נ"צ 175327/6490234: שברי כלי חרס אחדים.
9. נ"צ 175443/648549: שברי כלי חרס מן התקופה העות'מאנית ושבר קנקן מן התקופה העבאסית.
10. נ"צ 1741378/643609: ריכוז של שברי כלי חרס מן התקופה העות'מאנית.
11. נ"צ 174129/643548: שרידי בנייה (קירות?); אבני כורכר מסותתות; לבנים צרופות.
12. נ"צ 173714/642830: שרידי בנייה דלים; אבני כורכר מהוקצעות; שברי כלי חרס.
13. נ"צ 173252/642172: ריכוז של אבני גוויל מכורכר; אבנים מסותתות/מהוקצעות; פסיפס תעשייתי (?).
14. נ"צ 173240/642090: ריכוז של אבני כורכר מסותתות ואבני גיר.
15. נ"צ 173193/642021: שרידי בנייה (קירות?) מאבני גוויל מסותתות מכורכר; לבנים צרופות; שברי כלי חרס.
16. נ"צ 172874/641152: תפזורת של אבני כורכר מסותתות; לבנה צרופה.
17. נ"צ 172843/641060: ריכוז של אבני כורכר מסותתות.
18. נ"צ 172507/638908: תפזורת של שברי כלי חרס (כולל סיר בישול ופך מן המאות הי'–הי"א לסה"נ).
19. נ"צ 172496/639027: תפזורת של לבנים צרופות ושברי כלי חרס (כולל פך מן המאות הי'–הי"א לסה"נ).
20. נ"צ 172635/639302: תפזורת של אבנים קטנות ושל שברי כלי חרס מן התקופה העות'מאנית.
21. נ"צ 172649/639717: שרידי בנייה (קיר?); תפזורת של אבני כורכר מסותתות.
22. נ"צ 172638/639791: שרידי בנייה (קיר?); תפזורת של אבני כורכר מסותתות ושל שברי כלי חרס מן המאות הט'–הי"ד לסה"נ, כולל שבר של צינור חרס.
23. נ"צ 172632/639966: תפזורת של שברי כלי חרס ואבנים.
24. נ"צ 172669/640092: תפזורת של אבנים ושל שברי כלי חרס, שחלקם מן התקופה הביזנטית (המאות הה'–הו' לסה"נ).
25. נ"צ 172837/640893: ריכוז של אבני בזלת ושברי כלי חרס רבים, כולל שברי קנקן עזה מן התקופה העות'מאנית, מכסה של סיר בישול מן התקופה הביזנטית ופערור שזמנו תקופת הברונזה התיכונה או התקופה הכלקוליתית.