שלב I. במרכז שטח החפירה נחשפה אמה פתוחה (כ-1 מ' רוחב כולל; איור 4). דפנותיה נבנו באבנים קטנות והתעלה (כ-0.4 מ' רוחב, 0.5–0.8 מ' עומק) טויחה בשכבה אחת או שתיים של טיח אפור בהיר, שמעורבים בו גריסי אבן וגריסי פחם זעירים. בתעלה התגלה מילוי עפר, ובו חרסים מהתקופה הרומית הקדומה. כתוצאה מהתמוטטות חלק מהאמה נסתם המשכה לאורך כ-25 מ', ובמדרון מעליה נבנה קיר (W3) למניעת גלישה של קרקע על התוואי החדש של האמה (שלב II).

 
שלב II. במרחק 1.5–2.0 מ' ממזרח לאמה משלב I נבנה קטע חדש של אמה רחבה יותר (1.5–2.0 מ' רוחב כולל), שנתמכה ממזרח בקיר (W4). התעלה, שרוחבה דומה לזה מהשלב הקודם (0.4 מ' רוחב, כ-0.4 מ' עומק), טויחה בשתי שכבות של טיח אפור, שמעורבים בו גריסים של אבן וחרסים. על סמך הטיח יתכן שיש לתארך תיקון זה לתקופה הרומית המאוחרת.
 
שלב III. בשלב זה נבנה קטע חדש, רחב יותר, של האמה (2.0–2.5 מ' רוחב כולל) צמוד לאמה משלב II ממערב. צמוד לקיר 4 ממזרח נבנו שני קירות תמך במדורג (W6 ,W5; גובה מרבי 2.5 מ') מאבני צור גדולות ובינוניות. התעלה של האמה טויחה בשלוש שכבות טיח, המופרדות זו מזו בהצטברות של משקע גירי כהה. השכבה התחתונה עשויה מטיח לבן, שמעורבים בו גריסי חרסים, השכבה האמצעית עשויה מטיח ורוד, שמעורבים בו גריסי חרסים זעירים, והשכבה העליונה עשויה מטיח לבן, שמעורבים בו גריסי אבן ופחם. על סמך הטיח נראה שזמנו של שלב זה בתקופה הביזנטית.
 
שלב IV. בתקופה העות'מאנית נבנה קטע חדש של אמה (1.5–1.7 מ' רוחב כולל) בין האמה משלב I לאמות משלבים II ו-III. התעלה באמה זו עמוקה יותר ורחבה יותר מקודמותיה (כ-0.55 מ' רוחב, 0.9 מ' עומק). התעלה טויחה בשכבה אחת של טיח לבן-אפור, שמעורבים בו גריסי חרסים גדולים ואבנים.
 
שלב V. בשלב מאוחר יותר בתקופה העות'מאנית הונח בתחתית התעלה משלב IV צינור חרס, המורכב מחוליות (כ-0.3 מ' אורך; איור 5). הצינור כוסה בשכבות טיח ולוחות אבן. בחלקו העליון של הצינור הותקנו פתחים סגלגלים (כ-0.1 מ' קוטר) לניקוז עודפי מים.
 
שלב VI. בשלהי התקופה העות'מאנית נבנתה במרחק 1.5–5.0 מ' ממערב לאמה משלב V האמה המאוחרת ביותר (1.5–2.0 מ' רוחב כולל). התעלה נבנתה באבנים קטנות ובטון אפור שמעורבים בו גריסי אבן גדולים וגושי פחם גדולים. התעלה רחבה ועמוקה מקודמותיה (0.6 מ' רוחב, כ-1.5 מ' עומק). החלק העליון של דפנות התעלה כוסה בשכבת בטון. התעלה קורתה בלוחות אבן גדולים.