נפתחו שני ריבועי חפירה (D2 ,D1; איור 1):

ריבוע D1. נחשף קיר שכיוונו מזרח–מערב (W404; איור 2). הקיר השתמר לגובה נדבך אחד (1.5 מ' אורך חשיפה) והיה בנוי אבני גיר (23×42×50 ס"מ) מסותתות ומושתתות על סלע האם. לא נחשפו שרידי רצפה שניגשה אליו. הקיר נמשך אל מחוץ לשטח החפירה ולכן אי אפשר לקבוע מה טיבו. הממצא הקרמי מסביבת הקיר ומהמילוי שבין אבניו כלל קנקנים (איור 3: 1, 2) ופכיות (איור 3: 3, 4) מהתקופה הרומית (המאות הב'–הג' לסה"נ).
ריבוע D2. נחשף חלק של מבנה ששרדו ממנו שלושה קירות (W408 ,W407 ,W403; איור 4) היוצרים פינה של מבנה. הקירות בנויים מאבני גיר עם מילוי אדמה ביניהן אשר הושתתו על סלע האם. קיר 407 שכיוונו דרום–צפון השתמר לגובה נדבך אחד (1.6 מ' אורך חשיפה) והוא ניגש ממזרח לקיר 408. המשכו של קיר 408 (1.5 מ' אורך חשיפה) שהשתמר לגובה נדבך אחד, נמצא מחוץ לשטח החפירה.
צמוד לקיר 408 ממערב ובמקביל לו נבנה קיר 403 מאבני גיר (34×40×60 ס"מ). לא נחשפו שרידי רצפה שניגשה לקירות המבנה, ולכן אי אפשר לעמוד על ייעודו. הממצא הקרמי מהמבנה כלל סירי בישול (איור 5: 1, 2) וקנקנים (איור 5: 3–5) מהתקופה הביזנטית (המאה הו' לסה"נ).  
 
בחפירה נחשפו שרידי קיר מהתקופה הרומית (המאות הב'–הג' לסה"נ) וחלק של מבנה ששרדו ממנו שלושה קירות מהתקופה הביזנטית (המאה הו' לסה"נ). היקף החפירה המצומצם לא אפשר לעמוד על אופיים ומהותם של הקיר והמבנה. הממצא מהחפירה מצטרף לשרידי קברים אשר נחשפו במרחק קילומטר אחד מערבה המתוארכים לתקופה הרומית.