בשטח A שבדרום החפירה נפתחו שני ריבועים (A2 ,A1). בריבוע A1 נחשף ריצוף אבן מסיבי (L101) עשוי אבני גוויל ואבני גזית גדולות ובינוניות על תשתית אבני גוויל קטנות עם שברי חרסים. הרצפה ניגשת בדרום-מערב למתקן (L107; איור 2) שנחשף בחלקו ונמשך דרומה אל תוך החתך הדרומי של הריבוע. מתקן 107 בנוי אבני גוויל בינוניות ודופנותיו מטויחות מבחוץ בטיח אפור מעורב בשברי חרסים. בריבוע A2 נחשפה רצפת טיח (L103) שבתוכה אבני גוויל קטנות ושברי חרסים. הרצפה מונחת על מילוי אבני גוויל קטנות וחרסים.

בממצא הקרמי שהתגלה בשטח A קדרת בישול (איור 1:3), קערות (איור 2:3, 3), קנקנים (איור 4:3, 5) וידית של מכסה (איור 6:3) המתוארכים למאה הט' לסה"נ.
 
בשטח B שבצפון החפירה נפתחו שני ריבועים צמודים זה לזה ונחשף כבשן של בית יוצר
(L203; קוטר 8 מ'; איורים 1, 4) שלא השתמר בשלמותו. לכבשן קיר חיצוני עגול
(W202) בנוי אבני גזית בינוניות ואבני גוויל קטנות, שהשתמר לגובה שלושה נדבכים. בתוך הכבשן נחשף קיר (W213) הבנוי מלבנים שנצרפו בחום הרב שהיה בתא הבערה, ושנועד ככל הנראה לתמוך בתא הכלים. עם זאת ייתכן שזה כבשן קדום יותר. בין קיר 213 לקיר 202 התגלה חומר ואדמת חמרה שנצרפו בחום הבערה. צמוד למבנה הכבשן בצד המזרחי נחשף תא הזנה (L214, רוחב 2.3 מ'; איור 5) התחום בשני קירות
(W211 ,W210). הקירות בנויים בכיוון מזרח–מערב מאבני גזית בינוניות ואבני גוויל קטנות (0.2–0.5 מ') וניגשים בקצה המערבי שלהם לכבשן. בתוך תא ההזנה נחשפה מפולת של אבני גזית בינוניות, ככל הנראה מקמרון שקירה אותו. 
הממצא הקרמי מתוך הכבשן מתוארך למאה הו' לסה"נ, והוא כולל קנקנים (איור 1:6–4).
 
בשטח C, כ-10 מ' ממזרח לשטח B, נפתח חצי ריבוע (L300) והתגלו שברים רבים של קנקנים בתוך אדמה חולית, כנראה פסולת תעשייה מבית היוצר. החרסים מתוארכים לתקופה הביזנטית.
 
בחפירה נחשף כבשן של בית יוצר מן המאה הו' לסה"נ ושרידי רצפות וחלק ממתקן המתוארכים למאה הט' לסה"נ.
מציאת בית היוצר משלימה את הידוע מחפירות קודמות ועולה בקנה אחד עם גילוי הגת הציבורית הגדולה בקרבת מקום. סביר להניח שהגת צרכה כמות גדולה מאוד של קנקנים לאחסון התוצרת ולהובלתה, ובית היוצר סיפק את הצורך הזה. גילוי בית היוצר מאשש את ההשערה שהאתר היה אזור תעשייה קדום שהתמקד בייצור יין.