השטח מכוסה כולו בשכבת סחף וברובו גם בעשבייה גבוהה וצפופה (איור 2). בסקר הרגלי שנערך לא אותרו אתרים חדשים, ונמצאו רק שברי כלי חרס שחוקים ספורים המתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית.
לכל אורך השטח נחפרו 36 חתכים (עד 35 מ' אורך, 0.6 מ' רוחב, 1.1–1.8 מ' עומק; איור 3) במרווחים של 7–10 מ' זה מזה. בכל החתכים נמצאו שכבה עליונה (0.5 מ' עובי) של עפר חום בהיר שהכיל אבני שדה וחרסים אחדים; שכבת ביניים של אדמה אפרפרה בהירה, מהודקת ורוויה בחצץ וחלוקי גיר קטנים; וסלע גיר שנחשף בעומק 0.7–1.5 מ' מפני השטח. לא נתגלו בחתכים סימנים העשויים ללמד על הימצאות שרידים ארכיאולוגיים.