התקופה הרומית התיכונה. לתקופה זו יוחסו קטעי קירותשאינם מצטרפים לכלל תוכנית ברורה. הקירות שהושתתו על קרקע בתולה, בנויים מאבני בזלת מהוקצעות. אל הקירות ניגשו רצפות העשויות חצץ מהודק שהונח על מילוי של אדמה. מתחת לרצפה שניגשה מצפון לקיר W858 הונח צינור חרס. על הרצפות נמצאו שברים של סירי בישול, קנקנים ופכיות המתוארכים למאות הב'–הג' לסה"נ.

 
התקופה האומיית. מעל שרידי הקירות מן התקופה הרומית נחשף מבנה שכלל לפחות ארבעה חדרים בציר כללי צפון–דרום. בקיר W826 שהפריד בין שני החדרים האמצעיים נקבע פתח. על רצפות החדרים העשויות עפר כבוש נמצאו שברים של קנקנים, סירי בישול, פכים, פכיות ונרות, המתוארכים למאה הז' ולמחצית הראשונה של המאה הח' לסה"נ. אי אפשר היה לקבוע מדוע יצא המבנה מכלל שימוש, שכן לא נמצאו עדויות כלשהן להרס, אולם ברור כי בתקופה העבאסית הוקם מבנה חדש; אפשר שקודם לכן פונו הריסות המבנה האומיי.
 
התקופה העבאסית. המבנה מן התקופה העבאסית הושתת בחלקו על יסודות המבנה מן התקופה האומיית. קיר 796 למשל הושתת על קירות W894 ו-W895. המבנה כלל חצר רחבת ידיים (L864) אשר השתרעה ברבע הדרומי-מערבי של שטח החפירה. את החצר הקיפו חדרים מדרום, ממזרח ומצפון, והובילו אליה כמה פתחים. בחצר הותקנו שני בורות ספיגה (B ,A). בפינה הצפונית-מזרחית של המבנה, לצד קיר W842, נמצא גרם מדרגות שהוביל לקומה שנייה. על רצפות החדרים, העשויות עפר מהודק, נאספו שברים של קנקנים, פכים, קערות וסירי בישול המתוארכים לאמצע המאה הח' עד המאה הי' לסה"נ.
 
בתקופה הפאטימית נמשך השימוש במבנה שהוקם בתקופה העבאסית, אך נעשו שינויים אחדים בחצר. הוקם בה קיר (W801) שחצה אותה לשניים. השטח שמדרומו הורחב וקורה: קירות W843 ו-W844 מן התקופה העבאסית בוטלו ובמקומם הונחה רצפת עפר כבוש, שעליה הוצבו שני עמודים שתמכו בקירוי (D ,C). לצד הקיר שתחם את החצר ממערב (W780) נבנה גרם מדרגות שהוביל לקומה שנייה. שטח החצר שמצפון לקיר 801 נותר ללא קירוי. הוא רוצף באבני בזלת שטוחות, שעליהן הותקנו שני תנורי אפייה
(F ,E). גרם מדרגות נוסף הוקם לצד קיר W782, ואף הוא הוליך לקומה שנייה. הממצא הקרמי כלל בעיקר סירי בישול, קנקנים ונרות מן המאה הי"א לסה"נ.