בחפירה נחשפו שרידי קיר שדה (W113; כ-7 מ' אורך חשיפה; איורים 2, 3), שנבנה על הסלע בכיוון דרום-מערב–צפון-מזרח משתי שורות של אבני שדה גדולות ובינוניות. ממערב לקיר נחשפה מפולת אבנים (L115; איור 4), כנראה מהתמוטטות הקיר. במילוי אדמה סמוך לקיר (L112 ,L110) התגלה ממצא קרמי, הכולל שבר קערה גלילית מהתקופה הרומית (המאות הג'–הד' לסה"נ; איור 5: 1), שבר קערה מהתקופה הרומית (המאות הא'–הב' לסה"נ; איור 5: 2), שפת סיר בישול מהתקופה הרומית (המאות הא'–הב' לסה"נ; איור 5: 4) ושבר קנקן מהתקופה הרומית הקדומה (המאה הא' לפסה"נ; איור 5: 6). במילוי אדמה מתחת לקיר 113 (L119 ,L117) התגלה ממצא קרמי, הכולל קדרת בישול מהתקופה הרומית הקדומה (המאות הא' לפסה"נ והא' לסה"נ; איור 5: 3) וקנקן שק מהתקופה הרומית (המאות הב'–הג' לסה"נ; איור 5: 5). השתמרותו של הקיר אינה טובה ואי אפשר לדעת מה היה שימושו, אך חשיבותה של החפירה בגילויים של שרידי בנייה מהתקופה הרומית בפעם הראשונה באתר זה.