מערה 3. בקצה הצפוני-מזרחי של שטח החפירה, חלקה המערבי הוסר בכלים מכניים טרם החפירה. למערה הסגלגלה (5.0×2.5, גובה 2.24 מ') פיר כניסה חצוב (0.9 מ' קוטר). המערה הייתה מלאה עד תקרתה באדמה ושברי אבן גיר. נמצאו בה ממצאים באתרם: קנקני קבורה, מחבצות ופערורים שבהם זוהו עצמות של לפחות 49 נקברים. לצד מיכלי הקבורה נמצאו מנחות ובהן קעריות דמויות V, בזיכים, מחבצה מינאטורית ומצבת אבן קטנה (איורים 3, 4).

מערה 4. בחלק הדרומי-מזרחי של שטח החפירה, חלקה העליון הוסר בכלים מכניים קודם לחפירה וזוהו בה לפחות שני שלבי קבורה. למערה שני מפלסים סגלגלים, עליון ותחתון (כ-3.5×3.3 מ'; איור 5). בשלב הקדום הונחו על גבי המפלס התחתון קנקנים מעוטרים ופערורים ולצדם קעריות דמויות V. הכלים משלב קבורה זה נופצו בשלב הקבורה המאוחר והונחו עליהם קנקנים, קדרות וקערה גדולה דמוית V וסביבם קעריות דמויות V, קעריות מעוגלות, קעריות על רגל, גביעים ובקבוקים. אחת הקדרות עוטרה בחריתה של שורת יעלים (איור 6). בחלקה העליון של המערה נחשפה נישה תחומה בשני קירות בנויים מאבני שדה. במרכז הנישה הונחה גלוסקמת חרס רבועה שבה נקבר גבר כבן 19. סביב הגלוסקמה הונחו קנקנים וקדרות וקעריות דמויות V שהונחו לאורך צד הגלוסקמה. בחלקה המזרחי של המערה נחשפו שלוש קדרות, באחת מהן נמצאו חמש פכיות קטנות. במערה זוהו לפחות 62 נקברים.
מערה 5. במרכז שטח החפירה, חלקה העליון הוסר בכלים המכניים. המערה סגלגלה
(5.5 מ' אורך, 4 מ' רוחב, 0.8 מ' גובה), במרכזה נחשף ריצוף אבן. במערה זוהו לפחות 17 נקברים: מבוגרים וילדים. הקבורות במערה נחשפו בתוך אמבטיות חרס סגלגלות, מחבצות, גלוסקמת חרס דמוית נעל בית וגלוסקמת אבן. סביבם נמצאו מגשי טין סגלגלים, בזיכים, קעריות ואמפוריסקוס. סמוך לאחד מכלי הקבורה נמצאה מצבת חרס.
מערה 8. בחלק הדרומי-מערבי של שטח החפירה, חלקה העליון הוסר קודם לחפירה בכלים מכניים ורק חלקה התחתון שרד. תוכניתה סגלגלה (כ-4.4×4.0 מ', 1.64 מ' גובה השתמרות). המערה נחפרה עד לרצפת הסלע הטבעי וזוהו בה לפחות 15 נקברים. נחשפו מצבת אבן גדולה סמוך לגלוסקמת אבן, קנקני קבורה, פערורים ושתי מחבצות ולצדם בזיכים וקעריות דמויות V.
מערה 14. בחלק הדרומי-מזרחי של שטח החפירה, צורתה סגלגלה (3 מ' אורך, 3.6 מ' רוחב, 2.1 מ' גובה). המערה שנחפרה עד לרצפה הייתה מלאה עד לתקרה באדמה מעורבת בשברי אבן גיר. זוהו בה לפחות 32 נקברים במיכלי קבורה שכללו גלוסקמת אבן שבה נמצאו שרידי גבר צעיר, גלוסקמת חרס דמוית נעל בית, דומה לזו ממערה 5, מחבצות ופערורים שלצדם קעריות ובזיכים ולצדם מצבת אבן.
 
נראה שזהו בית הקברות הכלקוליתי הגדול והעשיר הידוע בדרום הלבנט והוא מתוארך על סמך ממצא מיכלי הקבורה ומנחות הקבורה לתרבות הע'סולית.