נחפר בור מים מלבני בציר מזרח–מערב (4.75×8.70 מ', 5.2 מ' עומק מרבי; כ-200 מ"ק נפח), שנבנה בתוך שקע שנחצב בסלע. הבור היה מלא בשפכים. תקרת הבור קמורה והיא נבנתה באבן; השתמר רק החלק התחתון של הקמרון. הבור טויח כולו בשכבה עבה של טיח אפור, כנראה בימינו, ולא הובחנו בו תיקונים. קרקעית הבור משתפעת במתינות למערב. נחשף החלק העליון של הקיר המזרחי של הבור (0.8 מ' רוחב), שנבנה צמוד לסלע באבנים מהוקצעות חלקית. לא ידוע אם הקיר המזרחי של הבור נבנה באבנים לכל עומקו; אפשר שבחלקו התחתון לא נבנה קיר אבן וכי הטיח נמרח הישר על דופן הסלע. בראש הקיר המערבי של הבור, סמוך לראש הקמרון, הובחנו שרידי תעלה בנויה, המוליכה למערב. הקיר המערבי של הבור נבנה הישר מתחת לקיר המזרחי של מבנה בית הספר 'פלך', ונראה כי הם נבנו כמכלול אחד. קו המגע בין בור המים למבנה בית הספר לא נחפר מסיבות בטיחותיות. צמוד לקיר המזרחי של הבור מחוץ התגלו שרידי בור שיקוע רדוד (1×1 מ'), שקירותיו נבנו משורה אחת של אבנים, הסדורות בגסות (0.15 מ' גובה השתמרות); קירות האבן טויחו בשכבה עבה של טיח אפור בהיר, השונה מהטיח שבבור המים. הקיר המזרחי של הבור לא השתמר. בשטח החפירה לא התגלו שרידים קדומים כלשהם.

נראה כי בור המים נבנה יחד עם בית הספר 'פלך'. המבנים הקדומים ביותר בשכונה נבנו בשנות העשרים של המאה הכ' לסה"נ (ד' קרויאנקר. 1985. אדריכלות בירושלים – הבנייה הערבית מחוץ לחומות. ירושלים), לכן נראה כי גילם של מבנה בית הספר ובור המים אינו עולה על מאה שנים.