שטח הסקר נמצא בתחום שלושה אתרים ארכיאולוגיים חשובים מוכרים שנסקרו ותועדו בעבר:

1. ח' קשרון – כ-900 מ' מדרום לצומת גולני. תועדו יסודות של חומות בצד הצפוני, גלי אבנים, קמרון תת-קרקעי, בורות מים, קברים וחרסים מן התקופות הנאוליתית, הברונזה הקדומה, הברונזה המאוחרת 1, הברזל, הרומית, הביזנטית, והאסלאמית (חדשות ארכיאולוגיות קג: 29; 109: 140). 
2. צירת מסכנה – כ-800 מ' מצפון לצומת גולני. תועדו שרידי יישוב, מכלאה עגולה בנויה אבנים ללא חומר מלכד, כלי צור וחרסים מתקופות הברזל 2, הפרסית, ההלניסטית והרומית (חדשות ארכיאולוגיות 124).
3. ח' לוביה – על גבעה מיוערת המתנשאת קילומטר אחד ממזרח לצומת גולני. בחפירות נחשף אתר מהמאה הב' לפסה"נ שהתקיים ברציפות עד המאה הה' לסה"נ (הרשאה מס' 4405-A). החורבה מזוהה עם כפר לוביה שהיה הכפר הגדול ביותר במחוז טבריה מהתקופה העות'מאנית (חדשות ארכיאולוגיות 121).
הסקר הרגלי שנערך בשטח התמקד בצדדים המזרחי, הדרומי והמערבי של הצומת. בחלק גדול מהתוואי שנסקר הייתה עשבייה גבוהה וצפופה שכיסתה את פני השטח. אותרו שבעה אתרים שבהם ממצאים ארכיאולוגיים (איור 1):
1. פיזור צור שחוק, נתזים, ושברי כלים. מעט חרסים שחוקים המתוארכים לתקופה הרומית (איור 2).
2. מוקד חציבות בסלע (15×15 מ') שאפשר לזהות בו חציבות ישרות, תעלות ניתוק ומתחמי חציבה רחבים, ייתכן חלק ממחצבת אבני בנייה; ללא חרסים (איורים 3–6).
3. סלע חשוף חצוב מלבנית (3×4 מ'; איור 7) שנראה כמשטח דריכה של גת (נחפר בעבר, הרשאה מס' 6081-A). צמוד אליו ממזרח בור מלבני חצוב (1.5×2.0 מ') הנראה כבור איגום. נמצאו מעט מאוד שברי כלי חרס המתוארכים לתקופה הרומית.
4. גת עם משטח דריכה מרובע (1.2×1.2 מ') המתנקז לבור איגום שמתארו עגול (0.7 מ' קוטר; איור 8). בסביבת הגת מפוזרים הרבה נתזי צור ושברי כלים (איור 9) ומעט חרסים המתוארכים לתקופה הרומית.
5. בור חצוב בסלע, 4 מ' ממזרח לאתר 4 (כ-3 מ' עומק), ייתכן בור מים (איור 10).
6. שני ספלולים (איור 11).
7. פיזור צור שחוק, נתזים, ושברי כלים. מעט חרסים שחוקים המתוארכים לתקופה הרומית (איור 12).
החלק הצפוני של הצומת נסקר על ידי ע' מוקארי וא' שפירו בחודש יוני 2007 לקראת הרחבת הכביש בקטע שבין צומת גולני לבין צומת עילבון (חדשות ארכיאולוגיות 121), וזוהו בו שלושה אתרים שבהם ממצאים ארכיאולוגיים:
8. פיזור שברי כלי חרס משני צדי הכביש המתוכנן, מתוארך לתקופה הרומית.
9. ערמות סיקול אבנים שבהן שברי כלי חרס.
10. תוואי דרך רומית המצטלב עם הכביש המתוכנן.