1, 2. בורות מים (1.5 מ' קוטר עליון של כל בור, 5.5 מ' עומק כל בור; איור 2).

3. קבר בנוי (איור 3).
4. קבר שוחה (0.62×1.80 מ').
5. בית קברות בדואי.
6. בור מים (1.6 מ' קוטר, 5.5 מ' עומק; איור 4).
7. ריכוז אבנים וחרסים מהתקופה הביזנטית.
8. ריכוז אבנים וחרסים מהתקופה הביזנטית.
9. בור מים (1.4 מ' קוטר עליון, 5 מ' עומק; איור 5).
10. בור מים (1.5 מ' קוטר, 5.5 מ' עומק). פתח הבור מרובע, והוא השתמר בשלמותו (איור 6).
11. בור מים (1.55 מ' קוטר, 5.5 מ' עומק).
12. בור מים הרוס.
13. בור מים מלא בסחף רב (1.5 מ' קוטר, לפחות 3.5 מ' עומק).
 
מלבד אתרים אלה ישנם גלי אבנים, רובם מהתמוטטות מבנים בדואים מתחילת המאה הכ' שהוקמו על האתר הביזנטי. שרידים עתיקים שולבו בבנייה הבדואית בשימוש משני. גם בורות המים מתוארכים לתקופה הביזנטית על סמך הבנייה שלהם, וחלקם שופצו בידי בדואים. כמעט בכל השטח הנסקר התגלו חרסים מן התקופה הביזנטית וחרסים שחורים המזוהים עם ההתיישבות הבדואית.