בחפירה (איור 2) נוקו שרידי מערה קטנה (L100) בחתך הצפוני של הגבעה, חללים אחדים (L103–L101) בראש הגבעה ומתקן (L104) בקצה הדרומי-מזרחי של הגבעה. למערה 100 (איור 3), שנפגעה בעבודות האחרונות במקום, צורה סגלגלה, ומעליה מהמורה עגולה, אולי פתח של פיר שהוביל אליה; לא נתגלו בה ממצאים. גם בחללים 101–103, שנוצרו אולי בפעילות קרסטית, לא נתגלו ממצאים. מתקן 104 כולל משטח חצוב שנחתך בעבודות קודמות במקום. מהמשטח מובילה תעלה לאגן סגלגל רדוד (איור 4); נראה שמדובר בגת פשוטה.
הגבעה שנחפרה שוכנת בשולי הכפר שנחשף בח' בורנאט, באזור ששימש לחקלאות, לתעשייה ולקבורה.