בסקר לא נמצאו אתרים ארכיאולוגיים. סמוך לשטח הסקר נמצא מבנה שומרה (נ"צ 206931/577557; 4×4 מ'; איור 1:1) וסביבו חרסים מהתקופה העות'מאנית.