באזור הצפוני של הסקר נמצאו אתרים רבים, ואילו באזור הדרומי מספר האתרים קטן יותר (איור 1). כל האתרים שבהם נמצאו חרסים תוארכו לתקופה הביזנטית. על פי אופי הממצא אפשר להניח כי גם שאר האתרים הם בני תקופה זו.

תועדו 28 אתרים:
 
1. קיר שדה (נ"צ 194915/576995; 20 מ' אורך, 0.5 מ' גובה), כיוונו צפון–דרום, בנוי אבני גיר וצור.
2. מבנה (נ"צ 194956/577058; כ-25×25 מ', עד 0.6 מ' גובה, איור 2) בנוי אבני צור מהוקצעות חלקית.  
3. מכלאה סגלגלה (נ"צ 194988/577139; 20  ×30 מ') בנויה אבני גוויל מצור.
4. שומרה (נ"צ 195471/578507; 4×4 מ', 0.3 מ' גובה השתמרות) בנויה אבני צור גדולות.
5. שומרה (נ"צ 195505/578417; 4×4 מ', 0.5 מ' גובה השתמרות) בנויה אבני צור גדולות.
6. שומרה (נ"צ 195511/578144; 4×7 מ', 0.5 מ' גובה השתמרות) בנויה אבני צור גדולות. ממזרח צמודה אליה חצר (5×7 מ').
7. קיר שדה (נ"צ 195427/577957; 40 מ' אורך, 0.2 מ' גובה השתמרות; איור 3) שכיוונו צפון–דרום בנוי אבני צור.
8. מכלאה מלבנית (נ"צ 195458/577903; 15×25 מ', 0.2 מ' גובה השתמרות) בנויה אבני צור.
9. שומרה (נ"צ 195412/577840; 3  ×3 מ', 0.4 מ' גובה השתמרות; איור 4) בנויה אבני צור גדולות.
10. קיר שדה (נ"צ 195415/577771; 60 מ' אורך, 0.3 מ' גובה השתמרות) שכיוונו צפון–דרום, בנוי אבני צור.
11. שומרה (נ"צ 195359/578037; 4×4 מ', 1 מ' גובה השתמרות; איור 5) בנויה אבני צור גדולות.
12. שומרה קטנה (נ"צ 195381/577694; 2.5×2.5 מ', 0.5 מ' גובה השתמרות; איור 6) בנויה אבני צור.
13. שומרה (נ"צ 195274/577829; 3×3 מ', 0.4 מ' גובה השתמרות) בנויה אבני צור.
14. שומרה (נ"צ 195406/577543; 3×3 מ', 0.4 מ' גובה השתמרות) בנויה אבני צור גדולות. מהפינה הדרומית-מערבית שלה נמשך קיר דרומה (כ-20 מ' אורך).
15. מבנה (נ"צ 195386/577452; כ-20×15 מ', עד 0.8 מ' גובה השתמרות; איור 7) בנוי אבני צור מהוקצעות חלקית.
16. שומרה (נ"צ 195346/577528; 3×3 מ', 0.4 מ' גובה השתמרות) בנויה אבני צור.
17. טרסה (נ"צ 195747/577848; 25 מ' אורך, 1.3 מ' גובה השתמרות) בנויה אבני צור בציר מזרח–מערב.
18. קיר שדה (נ"צ 195583/577826; 50 מ' אורך, 0.6 מ' גובה השתמרות) בנוי אבני צור בציר מזרח–מערב.
19. טרסה (נ"צ 195677/578534; 30 מ' אורך, 1 מ' גובה השתמרות; איור 8) בנויה אבני צור בציר צפון–דרום.
20. טרסה (נ"צ 195706/578670; 20 מ' אורך, 1.1 מ' גובה השתמרות) בנויה אבני צור בציר צפון–דרום.
21. קיר שדה (נ"צ 195824/577243; 20 מ' אורך, 0.6 מ' גובה השתמרות; איור 9). בנוי אבני צור בציר צפון–דרום.
22. שומרה (נ"צ 195447/577093; 3×3 מ', 0.4 מ' גובה השתמרות) בנויה אבני צור.
23. סכר (נ"צ 195567/577037; כ-20 מ' אורך; איור 10) בנוי מאבני צור על ערוץ הנשפך לנחל יתיר בציר צפון–דרום.
24. סכר (נ"צ 195547/576822; כ-25 מ' אורך; איור 11) בנחל יתיר, בנוי אבני צור בציר מזרח–מערב.
25. סכר (נ"צ 195339/576401; כ-25 מ' אורך; איור 12) בנחל יתיר, בנוי אבני צור בציר צפון–דרום.
26. שומרה (נ"צ 195238/576600; 3×3 מ', 0.5 מ' גובה השתמרות) בנויה אבני צור.
27. שומרה (נ"צ 195107/576687; 3×3 מ', 0.2 מ' גובה השתמרות; איור 13) בנויה אבני צור.
28. שומרה (נ"צ 195072/576608; 3×3 מ', 0.2 מ' גובה השתמרות) בנויה אבני צור.
 

על פי הפריסה בשטח נראה כי בצפון השטח נסקר מכלול של מערך חקלאי, הכולל חוות, שומרות וחלקות שדה. גם לאתרים בחלק הדרומי של הסקר אופי חקלאי. נראה כי כל האזור היה חלק מהעורף החקלאי של באר שבע ויישובי הסביבה (חורבת חור) בתקופה הביזנטית.