שטח A (איור 2). במרכז הטומולוס שנסקר על ידי עולמי נחפר ריבוע אחד, שניים וחצי ריבועים נוספים נחפרו לידו. נחשף רק משטח סלע טבעי הגולש במדרון בכיוון דרום-מערב.

שטח B (איור 3). מדרום ובמקביל לחתכי בדיקה שנפתחו בשטח זה נחפרו שני חצאי ריבועים. נמצאה הצטברות (0.3 מ' עובי) שמתחתיה סלע גיר רך.
שטח C (איור 4). נחפרו ריבוע וחצי עד לסלע (0.2 מ' עומק).
שטח D (איור 5). בוואדי שבין שטחים A ו-C נחפר ריבוע בעקבות השערה לקיומה של טרסה חקלאית; התברר שזוהי גדר חקלאית שנבנתה על פני השטח.
 
בהצטברויות שנחפרו בשטחים B ו-C ומתחת לגדר שבשטח D נמצאו שברי כלי חרס מעטים שתוארכו לתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית (לא צוירו). בשטח A נמצאו באחד הריבועים שלצד הטומולוס שברי כלי חרס קטנים שאי אפשר היה לזהות בוודאות, אך דומה שגם הם מתקופות אלה.
ממצאים דומים התגלו גם בחפירה הקודמת שנערכה באתר. נראה שאלו שרידים של פעילות חקלאית כלשהי, אך אין לדעת מה היה אופייה ומה היו ממדיה.