התקופה הממלוכית (שכבה 2). נחשפו שרידי מבנה וזוהו בו שני שלבים. מהשלב הקדום (B) נחשפו קטעי קירות (W117 ,W111 ,W110; איור 2) וזוהו שלושה חדרים (L116 ,L105 ,L104). הקירות בנויים מאבני גזית ומאבני גוויל בינוניות וקטנות והשתמרו לגובה של עד חמישה נדבכים. בחדר 116 נחשף קטע של ריצוף מלוחות אבן, ומדרום נחשפה אומנה מלבנית (L115) בנויה מאבני גוויל קטנות מלוכדות בחומר מליטה אפור (איור 3). מהשלב המאוחר (A) נחשפה תשתית רצפה (L109) עשויה מאבני גוויל קטנות וטיט אפור, הניגשת אל קיר 117 מהשלב הקדום. הרצפה תחומה מדרום בקיר (W108), הבנוי משורה של אבני גוויל בינוניות (איור 4). בשכבה זו נמצאו קערות (איור 1:5–3), קערית (איור 4:5), קדרת בישול (איור 5:5) ופך (איור 6:5) המתוארכים לתקופה הממלוכית.

 
התקופה העות'מאנית (שכבה 1). נחשפו שרידי קירות (W114 ,W102; איור 6). קיר 102 (מעל 0.9 מ' רוחב) בנוי היטב מאבני גזית וליבה של אבני גוויל שלוכדו בטיט לבן והשתמר לגובה ארבעה נדבכים. אל הקיר ניגש מדרום קיר 114. אל הקירות ניגשת תשתית רצפה (L103) עשויה מאבני גוויל קטנות, חרסים וטיט אפור. בשכבה זו נמצאו קנקנים (איור 7:5, 8) וזרבובית של פך (איור 9:5) המתוארכים לתקופה העות'מאנית.
 
שרידי המבנים מן התקופות הממלוכית והעות'מאנית קשורים כנראה לשרידי המבנים שנתגלו בחפירות הקודמות שנערכו בסביבה והם חלק מרצף ההתיישבות העירונית ברמלה.