שכבה II. נחשף נדבך אחד של קיר (W105; איור 3) בכיוון צפון–דרום, שנבנה מאבני גוויל ללא חומר מליטה. הקיר נבנה על גבי מפלס של חלוקי נחל (L106), שנאסף ממנו ממצא מועט מאוד: להבון צור המתוארך לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית ב' (איור 4) ומעט נתזים ללא תיארוך ודאי. אין בממצא זה כדי לתארך את הקיר.

 
שכבה I. נחפרה שכבת מילוי שמעורבים בה חלוקי נחל ושברי כלי חרס מעטים המתוארכים בחלקם לתקופת הברונזה הביניימית: שברי קנקן שלו עיטור בדגם חצי אדרה (איור 1:5, 2) ושבר קנקן שלו זיז על השפה (איור 3:5). כן נמצא שבר של כלי שחיקה מבזלת (איור 4:5). השכבה אינה הומוגנית באופיה ולכן ייתכן כי החרסים לא נמצאו באתרם המקורי.