בעונת 2018 נחפרו שישה שטחים (איור 1): הושלמה החפירה בשטח H (החתך הסטריגרפי בצפון-מערב התל); נמשכו החפירות בשטח K (החתך הסטרטיגרפי בדרום-מזרח התל), בשטח S (בתוך שטח AA של חפירות אוניברסיטת שיקגו משנות השלושים של המאה הכ'), בשטח T (בסביבת הארמון האשורי) ובשטח X (ממערב לארמון האשורי); ונפתח שטח Z באזור השערים מתקופת הברזל, והוא נחפר בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים לקראת שחזור הכנף המערבית של השער שהוסרה על ידי חופרי אוניברסיטת שיקגו.
 
שטח H (איור 2). הושלמו החפירות בשטח זה, שנמשכו ברציפות מאז עונת 1996. מטרת החפירה הייתה לברר את ההקשר הסטרטיגרפי של קבר 50 — קבר מונומנטלי בנוי שנחשף בעונת 2016. מעל קבר 50 נחשפה רצפה של שכבה מתקופת הברונזה התיכונה 3.
 
שטח K (איור 3). החפירה התרכזה בשכבות מתקופות הברונזה התיכונה 2 ו-3. השכבות שנחפרו ניגשות אל חומת הלבנים הגדולה, שנבנתה בשלב מוקדם של תקופת הברונזה התיכונה. בתום העונה הגיעה החפירה אל שכבה מראשית תקופת הברונזה התיכונה, שקדמה להקמת החומה. דומה כי החומה תוחזקה היטב בצִדה החיצון, וכך היא המשיכה לשמש בביצור העיר לאורך כל תקופה הברונזה התיכונה. לאורך כל האלף השני לפסה"נ שכנו בשטח זה בתי מגורים; היישוב מתקופה זו התאפיין בבתי חצר שגבלו במדרון או בחומה. מתחת לרצפות הבתים נחשפו קבורות שיאפשרו את המשך מחקר הדנ"א הקדום של אוכלוסיית מגידו.
 
שטח S (איור 4). נמשכו הבירורים הסטרטיגרפיים של מרכיבי הביצורים מתקופת הברונזה התיכונה. בנוסף, נחפרו חמישה ריבועים מצִדה הפנימי של חומת הברונזה התיכונה, במטרה לברר את תאריך הקמת החומה. בריבועים אלה נחשפו שכבות אחדות מן השלבים הקדומים של תקופת הברונזה התיכונה, ומתחתם שכבה מתקופת הברונזה הביניימית. באחת מן השכבות נמצאו סימני שרפה עזה. נלקחו דגימות לתיארוך פחמן 14 של שכבות אלה. הממצאים ישפכו אור על המעבר מתקופת הברונזה הביניימית לתקופת הברונזה התיכונה ועל ראשית תקופה זו.
 
שטח T. נחפרו שני ריבועים מתחת לרצפת החצר של הארמון האשורי. נתגלו שרידים אחדים משלב קדום של שכבה III, ומתחתם הגיעה החפירה לראש המפולת של חורבן שכבה IVA.
 
שטח X. נמשכה חפירה מצומצמת בשכבות מתקופת הברזל 2ג', שזמנן המאה הז' לפסה"נ.
 
שטח Z (איור 5). החפירה נערכה במעבר בין שתי הכנפיים של שער ששת התאים וכן בשניים מהתאים בכנף המזרחית שלו. נחשפו שרידי שער שני תאים, שנחפר בחלקו בעבר על ידי משלחת אוניברסיטת שיקגו, ונעשו בירורים סטרטיגרפיים שהובילו למסקנות הבאות: (1) שער שני התאים שמתחת לשער ששת התאים נבנה בזמנה של שכבה VIA וחרב בסוף ימיה; (2) שער ששת התאים נבנה בזמנה של שכבה VAIVB; (3) רצפת שער ששת התאים הייתה בגובה יסודותיו; (4) שער ששת התאים שימש שוב, לפרק זמן מסוים, בראשית ימיה של שכבה IVA, והוחלף לאחר מכן עוד בימי שכבה זו בשער ארבעת התאים שמעליו.
 
אחת המטרות העיקריות של משלחת החפירות בתל מגידו הייתה תיעוד סטרטיגרפי-כרונולוגי מלא של התל. בעונת 2018 נעשה צעד חשוב להשלמתה של משימה זו בחשיפת שכבות מראשית תקופת הברונזה התיכונה. עוד בעונה זו התבררו המאפיינים הסטרטיגרפיים, האדריכליים והכרונולוגיים של השערים מתקופת הברזל (Finkelstein et al. 2019).