היישוב צופים שוכן על גבעה חשופה (180 מ' מעפה"י) במערב השומרון, במרחק כ-3 ק"מ מדרום-מזרח לכוכב יאיר–צור יגאל. בגבעה משטחי גיר מגיל קנומן-טורון, המכילים מחשופי צור מתצורת אייל ומכוסים באדמת סחף. בסקר שנערך במקום לפני הפיתוח זוהו ריכוזים של פריטי צור פזורים על פני השטח, וכתוצאה מכך הוחלט לערוך חפירה ואיסוף שיטתי של פריטי הצור וחומרי הגלם.
נפתחו שלושה שטחי חפירה (A — 23 ריבועים, 92 מ"ר; B — 10 ריבועים, 40 מ"ר; C — 4 ריבועים, 16 מ"ר; איור 2) ובין שטח A לשטח B נערך סקר רגלי. שיטת החפירה כללה איסוף וסינון של כל הממצא, ובריבועים שהתגלתה בהם הצטברות של ממצא נערכה חפירת בדיקה (10 ס"מ עומק) במטרה לזהות האם יש במקום מפלסי חיים באתרם. כמו כן, תועדו מכתשים בסלע וחציבות אנכיות — עדות לכרייה של גושי צור.
 
במהלך החפירה נאספו כ-15,000 פריטי צור, רובם השתמרו טוב. ממצא הצור מכיל את כל שלבי הסיתות, וכולל בין היתר גרעינים עשויים מגושי צור דקים באיכות טובה, שלהם משטח נקישה טבעי, והם מתאפיינים בהסרות של נתזים ולהבים, בעיקר מצִדי גוש הצור. במכלול הכלים האינדיקטיביים הובחנו מעט פריטים דו-פניים, ובהם הסרות רוחב בקצה הפעיל, המאפיינים את התקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א' (Barkai 2011). פרט למכלול הצור התגלו בשטח החפירה עדויות לכריית גושי צור, ובהן מכתשים רדודים רבים, עגולים או סגלגלים (איור 3), וחציבות אנכיות (איור 4).
האתר מצטרף לסדרה של אתרים שנחשפו בעשורים האחרונים ומתוארכים לתקופה הניאוליתית הקדם-קרמית א' (Rosenberg and Groman-Yaroslavski 2005; Zbenovich 2006; Marder et al. 2007; Zbenovich 2012; Malinsky-Buller et al. 2013; Zbenovich 2014). מאפייני האתר ומכלול הצור שהתגלה בו דומים לאלו שנחשפו באתר בצור נתן, וייתכן שהם חלק מאותה מערכת יישובית. נראה כי האתר בצור נתן היה אתר ארעי, שנערכו בו מגוון פעילויות כגון כריית צור וניצול צמחייה (Marder et al 2007:95–98). בהסתמך על מאפייניו של האתר שהתגלה בחפירה, אפשר להציע שנערכו בו פעילויות הדומות לאלה שנערכו באתר בצור נתן.